Volante är ett allmänutgivande förlag. Utgivningen består av framför allt sakprosa, men också av romaner och populärvetenskap.

Visa böcker

8tto är ett imprint inriktat på forskning och debatt. Utgivningen består av antologier, debattböcker och avhandlingar – ofta i samarbete med en extern part.

Visa böcker

Bookhouse är ett imprint inriktat på management- och businesslitteratur. Förlaget blev en del av Volante genom förvärv 2014.

Visa böcker

Volante

Visa alla

8tto

Visa alla

Bookhouse

Visa alla