Utkommer i mars 2024

Mitt i krisen Beredskap och ledarskap i skarpt läge

De agerar utanför det mediala rampljuset och syns eller hörs sällan – statssekreterarna, Sveriges mäktigaste chefstjänstemän. I boken berättar två av dem om de beslut och skeenden som under coronapandemin kom att påverka oss alla.

När pandemin bröt ut var Maja Fjaestad och Emma Lennartsson statssekreterare i Socialdepartementet respektive Finansdepartementet. I deras bok får vi följa med på snabba språngturer i regeringskansliets korridorer, sitta med i mötesrum med ministrar och generaldirektörer och delta i sena kvällspass med kollegorna på departementen då krishanteringens akuta problem krävde kreativa lösningar inom förvaltningssystemets alla ramar och regleringar.

Vad gör man när man inte har tillräcklig information eller kunskap och ändå måste agera? Mitt i krisen: Beredskap och ledarskap i skarpt läge  handlar om förmågan att handla snabbt när en kris riskerar att få stora konsekvenser, om strukturella lärdomar, tidigare kriserfarenheter och om samhällets och vår välfärds förmåga att möta det extraordinära. Men det handlar också om krishanteringens personliga aspekter. Hur leder man sina medarbetare när allt ställs på ända? Vilka tankar brottas två toppchefer med under brinnande kris? Vad riskerar att påverka det egna omdömet när oron för den egna familjen maler i bakhuvudet, när allt måste gå fort och när man ibland tycks stå ensam med en övertygelse om vad som är rätt väg framåt?

Sällan har politisk styrning och krisarbete på så här hög nivå beskrivits så initierat och samtidigt personligt som av Emma Lennartsson och Maja Fjaestad.

Mitt i krisen. Utgiven på Volante. Omslag Conny Lindström.

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Pressbilder