Utkommer februari 2021

Alla tvättar händerna Min berättelse från året då alla skyllde på varandra

Smart, insiktsfull, rolig, allvarlig och lagom skvallrig. Epidemiologen och vetenskapsjournalisten Emma Frans bok Alla tvättar händerna är hennes personliga berättelse som tar sin utgångspunkt i pandemiåret 2020, ett år där hon ständigt återkom i TV4 och SVT, hamnade på löpsedlar och mitt i allt träffade andra forskare.

Utan att vilja det hamnade hon även på ett oväntat sätt mitt i debatten.

I ett dagboksliknande upplägg får vi följa henne och hennes tankar och analyser — om det ständigt förändrade forskningsläget och hur det är att hamna i centrum för en allt hätskare debatt. Vi träffar på alla från Tommy Körberg (när han tillfrisknat från covid-19) till upprörda forskare och en kompis som på något sätt lyckats skaffa sig klamydia – trots förmaningarna om social distans.

Boken är underhållande och allvarlig och ger ett smått tragikomiskt perspektiv på hur svårt det är att förklara ett osäkert forskningsläge för allt mer upprörda människor, politiker och ledarskribenter som kräver starka och effektiva åtgärder mot någonting som inget riktigt vet hur det ska bekämpas – och vad som ens hjälper.

Men hur är det möjligt att själv kunna ta ställning vad som stämmer och gäller, när beskeden är motstridiga? Vad och vem ska man lyssna på? Det är frågor som har visat sig ständigt vara aktuella.

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Pressbilder