Utkommer i januari 2022

Yogahjärnan

Yogans positiva koppling till psykologiska effekter som minskad stress och ökat välmående, bättre hälsa och stärkta relationer får nu äntligen sin konkreta och vetenskapliga förklaring.

I Yogahjärnan visar psykologen och forskaren Christina Andersson och yogainstruktören Sara Granström Powiecki yogans viktiga, välgörande sidor. Genom att kombinera yogatraditionens grundläggande visdomar med den senaste forskningen inom psykologi och compassionfokuserad terapi, visar författarna varför yogan är en sådan effektiv väg till hållbar personlig utveckling.

Yogahjärnan lyfter fram betydelsen av kroppens trygghetssystem, som ger oss lugn, närvaro och känsla av kontakt med oss själva och andra. Den fokuserar inte minst på självöverskridande känslor som tacksamhet och förundran, känslor som kan visa sig vara både nyckeln till att lösa en hel del av den psykiska ohälsa vi ser i dagens samhälle och en väg till återhämtning och lycka.

Bokens teoretiska grund kompletteras med de bästa övningarna i illustrerade program som hjälper dig att nå ett mer harmoniskt liv – ett liv som innefattar att ta hand om dig själv, för andras skull.

”Disciplinen att ta hand om sig själv, från både det psykologiska och det yogiska perspektivet, handlar om att i förlängningen ta hand om andra. Att praktiken i sig, med alla dess tekniker och redskap, till syvende och sist är på plats så att vi kan arbeta med att optimera vår potential och på så vis bli en positiv kraft i samhället. Arbetet i det lilla, för en effekt i det stora.

För många börjar intresset för yoga som ett sätt att ta hand om sin hälsa. Initialt ofta den fysiska hälsan. Men många upptäcker genom träningen hur även den mentala hälsan drar nytta av de olika övningarna, och hur det i sin tur spiller över på hur vi agerar i världen. Gentemot våra nära och kära. Gentemot främlingar. I slutänden är detta bra att komma ihåg. 

Att ta hand om sig själv blir en kraft att ta hand om andra.”