Utkommer i september 2024

Så vinner vi igen Slaget om svensk idrott

Svensk idrott har misslyckats. Trots en allt tidigare professionalisering så befinner sig Sverige långt ifrån forna tiders framgångar och vinster.

Aftonbladets Patrik Brenning utsågs 2022 till Årets sportjournalist efter sin granskning av missförhållanden inom ungdomsidrotten. Under det arbetet kom han någonting ännu större på spåren och kan nu visa en väg framåt som inte bara ger oss lyckligare barn och ökad folkhälsa utan även bättre proffsidrottare och landslag – samt i förlängningen gladare fans.

Nu sammanfattar han sina upptäckter i en reportagebok som förklarar vad som gått galet och hur Sverige kan lyfta sig igen. Det är en bitvis upprörande historia, men framförallt hoppfull och med handfasta tips för stora som små sporter, klubbar, lag, tränare och aktiva – och beslutsfattare på alla nivåer. För det finns välgrundade studier som visar på en betydligt mer framgångsrik väg framåt (och uppåt på prispallarna).

Boken riktar sig till alla som rör sig inom sportens värld – både ideellt och professionellt – men också föräldrar, politiker och de som har fokus på folkhälsa, integration och barns villkor.

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop eller i din lokala bokhandel.