Psykologisk trygghet Att välkomna den som utmanar. Så skapas en modig och kreativ arbetsplats

Akrobater i en trapets kan bara skapa magi tillsammans
om de vet att någon tar emot.

Vad är psykologisk trygghet? Hur skapas en modig och kreativ arbetsplats? I denna första svenska bok om psykologisk trygghet beskriver Louise Bringselius vad det är och vilka effekter det får – när det finns och när det saknas. I boken varvar hon internationell forskning med en mängd handfasta tips på hur organisationer och individer kan bidra till att öka den psykologiska tryggheten och undvika en tystnadskultur.

Framgångsrika team och organisationer utmärks av ett klimat med psykologisk trygghet. Ett klimat som välkomnar den som utmanar och kommer med nya idéer eller perspektiv. En arbetsplats där alla vågar berätta om misstag, lyssna till sitt omdöme och ta initiativ till förbättringar.

Boken är både för dig som är anställd och chef.

Du som anställd kan du ställa dig frågor som:

Och du som chef:

Utvalda kapitelrubriker i boken:

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Författare

Louise Bringselius är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi). Hon är verksam som Researcher/Associate Professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har röstats fram som ”Årets talare” i kategorin ledarskap (2023). Psykologisk trygghet är hennes första bok på Volante.

Hon har tidigare blivit känd för sin forskning med fokus på tillit. Nu bryter hon ny mark genom att ta sig an det närliggande begreppet psykologisk trygghet. Tillit och trygghet är varandras förutsättningar, menar hon.

 

Pressbilder