Utkommer hösten 2023

Psykologisk trygghet

Många människor tvekar idag att berätta om sina åsikter. De är rädda att skuldbeläggas och kritiseras i ett klimat där kritisk granskning och felfinneri har blivit vardag. Både i privatlivet och i organisationerna måste utvecklingen vändas för att vi ska kunna ta vara på idéer och kompetens hos varandra. Men vägen mot psykologisk trygghet är inte alltid enkel, utan den bygger på förmåga att båda sätta gränser och riva dem.

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop eller i din lokala bokhandel.

Författare

Docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Sveriges ledande forskare inom organisatorisk tillit och psykologisk trygghet och en populär inspirationsföreläsare och författare. Kallad för ”Sveriges Amy Edmondson”.