Startup-modellen

Genom att tänka mer som en startup kan alla organisationer driva innovation och bygga långsiktig framgång.

Med sin tidigare bok The lean startup revolutionerade Eric Ries startup-världen med en tydlig metod för att framgångsrikt starta och driva moderna företag. Begrepp som MVP och pivotera tog plats i alla entreprenörers vokabulär.

Med Startup-modellen vänder sig Eric till verksamheter av alla storlekar – inte bara växande startups utan även etablerade organisationer, såväl privata som offentliga och icke-vinstdrivande.

Eric Ries utgår ifrån erfarenheter av sitt förändringsarbete både i startup-världen och på era av världens största företag.

***

”Det här är en ovanligt användbar bok som varje företag, regering och organisation behöver för att tända innovationens gnista och hålla förändringens flamma vid liv.” – Adam Grant, författare till Ge och ta

Ries-Startupmodellen-Framsida

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Pressbilder