Göran Wendin

Göran Wendin är professor em. i Teoretisk fysik vid vid Chalmers Institution för mikroteknologi och nanovetenskap i Göteborg.

Trots att Göran Wendin formellt är pensionerad sedan 2009, är han fortfarande högst aktiv som anställd på Chalmers, i form av forskning och projektledning med målet att bygga en kvantdator.

Bakgrunden till projektet var att Göran Wendin under åren 2000–2016 koordinerade en rad EU-projekt om kvantdatorer, vilket bidrog till att Chalmers 2018 kom med i ett stort europeiskt flaggskeppsprojekt inom kvantteknologi och alltså dessutom fick möjlighet att ansvaret för att bygga upp ett stort svenskt kvantdatorprojekt – WACQT eller Wallenberg Center for Quantum Technology. Projektet finansieras av Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) med ett sammanlagt forskningsanslag på 1,5 miljarder kronor under 12 år, 2018–2029.

Göran Wendin leder WACQT:s gästforskarprogram och deltar i forskningsprojekt med målet att utföra kvantkemiberäkningar på kvantdatorer. Detta är också Wendins huvuduppgift inom det europeiska OpenSuperQ-projektet.

Göran Wendin har alltid varit intresserad av tillämpad kvantfysik, kemi och biologi. Under en ettårig forskningsvistelse i Japan 1997 riktades hans intresse mot bionanoteknologi, som sedan dess har varit ett parallellt spår vid sidan av kvantdatorprojekten. Sedan 2013 har Göran Wendin ägnat stort intresse för att beskriva hur kvantfysiken evolutionen igenom har spelat en central roll inom biofysik, biologi och medicin alltsedan Big Bang.

Av speciellt intresse för Göran Wendin har varit att motverka ”kvantmystik” – inte minst missuppfattningar om att vårt medvetande och tänkande påverkas av kvantprocesser.

Som en av medlemmarna i forskarsammanslutningen HUBIQ har han varit med och skrivit Kvantfysiken och livet: Våra innersta mekanismer och världarna omkring oss.

 

 

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan