Utkommer 22 augusti 2023

Därför är ojämlikheten viktig – om rika, fattiga och alla däremellan

KÖP BOKEN HÄR

LÄS ETT UTDRAG HÄR

”EN MYCKET IMPONERANDE BOK”

FEM FRÅGOR OM OJÄMLIKHETEN

SAGT OM BOKEN

»För den dryga halva av befolkningen som inser att ojämlikheten är viktig är Jesper Roines bok en utmärkt vägvisare i ojämlikhetens landskap.”
Per Molander, Dagens Arena

»Boken är en pedagogisk, ibland förnumstig, men alltigenom välskriven lektion i jämlikhetskunskap, så att vi ska förstå att politikerna pratar om olika saker när den ene till exempel säger att barnfattigdomen ökar och den andre att den minskar. Vi får lära oss skilja på absoluta och relativa jämförelser, på förvärvsinkomst och disponibel inkomst och hur en Kuznetskurva skiljer sig från en Pikettykurva.«
Petter Larsson, Aftonbladet 

»Visst behöver den svenska ojämlikhetsdebatten komma vidare från begreppsförvirringen, och här kommer Roines bok förhoppningsvis att kunna skapa lite ordning och reda.«
Axel Vikström, Svenska Dagbladet 

»Vad är ojämlikhet och vilka konsekvenser för den med sig i samhället? Den här boken adresserar en viktig samhällsfråga som påverkar oss alla i vardagen och som debatteras flitigt. Författaren Jesper Roine är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och en ledande forskare inom området ojämlikhet. I boken går han igenom grundläggande funktioner i ekonomin och ojämlikhet ur ett globalt och nationellt perspektiv. En avslutande del blickar in i framtiden och diskuterar hur ojämlikheten kan tänkas påverka och påverkas av bland annat teknikens framfart och demokratins utveckling. Boken erbjuder en god översikt och pedagogiska förklaringar som gör ett svårt ämne tillgängligt för en bred massa. Texten är lätt att följa med i utan att missa djupet i frågorna. Alla samhällsintresserade bör ha Därför är ojämlikheten viktig högt upp på sin läslista.«
Bibliotekstjänst (BTJ), som ger Därför är ojämlikheten viktig helhetsbetyget  5 av 5. 

»Ojämlikhet tillhör de allra mest angelägna frågorna i samhällsdebatten och få ämnen är så ideologiskt impregnerade som de som rör fördelning. Politiskt färgade, starka känslor skymmer ofta sikten; nyanserna uteblir. Därför är Jesper Roines bok så livgivande. Den skingrar dimmorna genom fakta och vetenskaplig stringens. Den ger frågorna historisk förankring, beskriver deras filosofiska rötter och presenterar data på ett pedagogiskt sätt. Om fler samhällsintresserade tog till sig innehållet skulle fördelningsdebatten kunna bli välbehövligt mindre svartvit.«
Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm och professor i företagsekonomi

»Hur ekonomisk ojämlikhet ska förstås, dess orsaker och konsekvenser är en avgörande samhällsfråga. Den är en viktig komponent inte minst när det gäller hanteringen av brännande framtidsfrågor som klimatkrisen och AI. Samtidigt är ekonomisk ojämlikhet ett mer komplext begrepp än som det framställs i många debatter och forskningen inom området har vuxit kraftigt de senaste decennierna. Med sin imponerande överblick och djupa förståelse reder Jesper Roine klart och pedagogiskt ut de centrala aspekterna. En mycket viktig bok.«
Gustaf Arrhenius, professor i filosofi vid Stockholms Universitet och VD för Institutet för framtidsstudier

»Jesper Roine skriver engagerat och med djup kunskap om varför ojämlikhet är viktigt. Hans bok förklarar sakligt och begripligt olika perspektiv på ojämlikhet — den bör läsas av alla vi som vill förstå och delta i samhällsdebatten.«
Annika Sundén, docent i nationalekonomi och ledamot av Finanspolitiska rådet

»Därför är ojämlikheten viktig är en strålande bok – sprängfylld med fakta och klokskap. Den diskuterar allt viktigare samhällsfrågor på ett lättillgängligt sätt och borde därmed vara obligatorisk läsning för alla beslutsfattare, liksom fungera utmärkt i undervisning på olika nivåer. Den rekommenderas varmt till alla samhällsintresserade.«
Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet 

»Ökad ojämlikhet mellan och inom länder bromsar den gröna omställningen och hotar såväl demokratins som välfärdsstatens framtid. Roines bok reder elegant ut begreppsförvirringen och bidrar till en bättre (och faktabaserad) offentlig debatt. Därför är ojämlikheten viktig bör därför vara obligatorisk läsning för alla politiker.«
Annette Alstadsæter, professor i nationalekonomi vid Universitetet för miljø- og biovitenskap i Oslo 

»Fördelningsfrågorna är några av de viktigaste inom nationalekonomin, men diskussionen blir lätt förvirrad eftersom deltagarna ofta talar förbi varandra genom dimmor av filosofi, ekonomi och statistik. Den här boken är ett uppfriskande undantag. Jesper Roine ger en översiktlig och pedagogisk presentation av problemen kring ekonomisk ojämlikhet, såväl i Sverige som globalt.«
Mats Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

»Ojämlikhet är centralt för vår förståelse av hur välfärd skapas och fördelas. Denna bok gör en genomlysning som är både bred och djup! Frågor sätts i ett perspektiv med kopplingar till både data och de djupare filosofiska och historiska rötterna. Genomgående stimulerande, levande och tillgängligt för en bred publik! Ett genuint bidrag som är unikt inte bara i den svenska litteraturen utan även internationellt.«
Richard Friberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 

 »När vi i framtiden ser tillbaka på de senaste decenniernas ekonomiska utveckling tror jag att den omfördelning som skett och sker, främst av förmögenheter, kommer att sticka ut. Det är en samhällsförändring som kommer att få stora konsekvenser. Om du vill förstå vad som händer – läs Jesper Roines bok. Det är en välmatad och lättläst introduktion till ämnet.«
Lars Heikensten, ordförande i Finanspolitiska rådet samt tidigare chef för Riksbanken. 

OM BOKEN

I alla tider har det funnits rika och fattiga, men hur stora är skillnaderna mellan dem? Har världen blivit mer ojämlik? Är Sverige världens jämlikaste land eller har klyftorna ökat mer här än någon annanstans? Det här är frågor politikerna älskar att bråka om, men forskningen har svaren beslutsfattarna ofta saknar.

Därför är ojämlikheten viktig är boken som synar vänstern och högerns vanligaste missuppfattningar om ojämlikhetsfrågorna. Det är inte bara den mest heltäckande genomgången av ojämlikhet som publicerats på svenska – här finns också kunskapen för att diskutera en av vår tids viktigaste frågor utan att förblindas av ideologiska skygglappar. Något som är avgörande för att främja klassresor, motverka klassklyftor och rädda vår planet.

Jesper Roine är en av landets ledande ojämlikhetsforskare och hans bok är måsteläsning för alla som vill förstå hur fördelningen av pengar verkligen fungerar, varför det spelar roll och vad vi kan vänta oss i framtiden.

OM FÖRFATTAREN

Jesper Roine är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid forskningsinstitutet SITE. Han är en av landets ledande ojämlikhetsforskare, medgrundare av ekonomibloggen Ekonomistas samt ledamot av Finanspolitiska rådet. Roine har tidigare publicerat den bästsäljande boken Thomas Pikettys Kapitalet (2014).

 

Foto: Peter Cederling

 

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Pressbilder

Jesper Roine, foto: Peter Cederling

Jesper Roine, foto: Peter Cederling

Jesper Roine, foto: Peter Cederling

Jesper Roine, foto: Peter Cederling

Form: Conny Lindström