Framtidsutmaningar Det nya Sverige

Vad kommer människor i framtiden säga när de ser tillbaka på vår tid? Kommer de säga att vi var insiktsfulla och agerade långsiktigt? Eller kommer de säga att vi inte förstod? Att vi inte insåg vilka möjligheter som framtiden erbjöd? Kommer vi framstå som föredömen eller som avskräckande exempel?

Denna antologi beskriver framtida samhällsutmaningar som Sverige står inför inom till exempel områden som demokrati, företagande, globalisering, integration, klimat, kultur, medier, religion och utbildning. Tillsammans tecknar kapitlen en karta över det nya Sverige.

Medverkande skribenter

Viveca Ax:son Johnson, ordförande Nordstjernan AB
Barbro Beck-Friis, geriatriker och professor
Mats Benner, sociolog och professor i forskningspolitik, Lunds universitet
Klas Eklund, seniorekonom SEB och adjungerad professor i nationalekonomi, Lunds universitet
Helena Jonsson, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund
Emanuel Karlsten, journalist och föreläsare med inriktning på digital medieutveckling
Qaisar Mahmood, författare och tidigare huvudsekreterare i integrationspolitiska kommittén
Pekka Mellergård, docent i neurokirurgi och under perioden 2002-2013 rektor på Örebro Teologiska Högskola
Tobias Nielsén, vd och förläggare Volante
Eva Nordmark, ordförande TCO
Maria Oskarson, docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Johan Rockström, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Mernosh Saatchi, vd kommunikationsbyrån Humblestorm
Nima Sanandaji, samhällsdebattör och författare
Emma Stenström, docent i företagsekonomi Handelshögskolan i Stockholm och gästprofessor på Konstfack
Jesper Strömbäck, professor och huvudsekreterare för regeringens Framtidskommission
Lars Trägårdh, professor i historia, Ersta Sköndal Högskola
Ingela Wadbring, professor vid Institutionen för informationsteknologi och medier, Mittuniversitetet
Stina Westerberg, generaldirektör Statens musikverk
Peter Örn, rådgivare och föreläsare i frågor som rör ledarskap och hållbar samhällsutveckling

framtidsutmaningar

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Redaktör

Jesper Strömbäck är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, Campus Sundsvall. Han var tidigare  huvudsekreterare och kanslichef för regeringens Framtidskommission. Läs mer om Jesper.

Pressbilder