Utkommer i december 2021

Kronofobi Essäer om tid och ändlighet

Med Martin Hägglunds uppskattade Sommarprogram för första gången i tryck.

Litteraturens och filosofins begär har traditionellt sett förståtts som en längtan efter det oändliga. Med debutboken Kronofobi inledde filosofen Martin Hägglund sin argumentation för ett motsatt perspektiv.

I centrum står här ett begär efter att hålla kvar det ändliga, att minnas det som alltid kan glömmas bort. Bokens första del utforskar detta ”kronofobiska” begär genom läsningar av Gunnar Björling, Katarina Frostenson och Vladimir Nabokov. Bokens andra del vidareutvecklar tidsanalysen genom en studie av Jacques Derridas dekonstruktion. Denna förankras via kritiska läsningar av framförallt Augustinus, Husserl, Freud och Lévinas och utmanar klassiska filosofiska frågeställningar om tidens väsen.

I denna nyutgåva av Kronofobi ingår också som fristående essä Martin Hägglunds Sommarprogram från 2020, en utmärkt introduktion till hela hans filosofiska värld.

Ur Sommarprogrammet:

”Jag vet att det är i ögonblicken som allting kan vara och allting kan gå förlorat. Så länge tiden ännu finns och vår omsorg kan göra tillvaron synlig. Så länge världen ännu lyser och innan allting upphör.”

 

 

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.