Kosmisk cocktail tre delar mörk materia

De atomer som bygger upp det universum vi känner idag – från våra kroppar till luften vi andas – utgör endast 5 procent av all materia och energi i kosmos. Resterande 95 procent kallas mörk materia och mörk energi, och har hittills utgjort en gåta för den moderna vetenskapen.

Men detta håller på att förändras. Kosmisk cocktail ger den kunskap som behövs för att förstå detta epokgörande ögonblick i mänsklighetens historia, och för oss ett steg närmare svaret på en astronomiskt stor fråga: Vad är universum gjort av?

”Tydlig och tillgänglig … Kosmisk cocktail utgör en utmärkt ingång för den nyfikna allmänheten.”
Nature

kosmisk_cover

Författare

Katherine Freese är professor vid Stockholms universitet och en av världens främsta auktoriteter inom kosmologi och astropartikelfysik. Läs mer om Katherine.

Pressbilder