Avtryck Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater

Hur grundades till exempel Fotografiska, Alma Löv eller Vandalorum? Vilka drivkrafter har de kulturella entreprenörerna bakom privata konsthallar? Och varför blir de allt fler?

I en unik undersökning har forskarna Lars Lindkvist och David Calås intervjuat initiativtagarna till 18 nya konsthallar och museer, från Tornedalen i norr till Wanås i söder. Gemensamt för entreprenörerna är att de likt äldre tiders mecenater tillför privat kapital i konst- och kulturverksamhet.

Det handlar också om självförverkligande och en livsstil, en stark önskan om att göra avtryck och att ge tillbaka till samhället. Men hur kommer framtiden att se ut?

Berättelserna visar på vikten av att svensk kulturpolitik skapar bättre förutsättningar för privata och ideella kultursatsningar.

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Pressbilder