Utkommer hösten 2021

Vad är liv? Biologins hemligheter i fem kapitel

Nobelpristagaren Paul Nurse tar sig an den största frågan av alla och hans sätt att besvara den är mer underhållande än någonting du läst i genren. En garanterad läsupplevelse för fans av Carlo Rovelli, Stephen Hawking och Max Tegmark. Lättfattligt och oupphörligt fascinerande berättar han om livet utifrån fem centrala begrepp: Cellen, Genen, Evolutionen, Livet som kemi och Livet som information.

Denna odyssé genom livets grundläggande steg leder fram till en omvälvande tanke om hur alla levande ting hänger samman – och hur vi kan förändra världen med den vetenskap som Paul Nurse förmedlar.

 

”En forskare med mer tyngd än Paul Nurse får man leta efter. Han är också en magnifik berättare. /…/ Jag lärde mig enormt mycket, och jag njöt i varje ögonblick under resans gång.” – Philip Pullman, författare

”En så gott som perfekt guide till det komplexa under som är livet.” – Bill Bryson, författare

”Hans bok är inte bara kunnig på grund av hans långa erfarenhet, den är också klok, visionär och personlig. Jag läste den i ett svep och kände mig upprymd efteråt, som om jag hade sprungit kilometervis – från författarens egen trädgård till cellens innersta, bakåt i tiden till våra avlägsna släktingar och vidare in i en hängiven, passionerad forskares laboratorium.” – Dava Sobel, författare

”När ett farligt nytt virus sveper över världen, kommer kunskapen om hur livet fungerar och hur viruset interagerar med våra celler att vara viktigare än någonsin i kampen om mänsklighetens överlevnad.” – David Fickling, förläggare

Pressbilder