Karin Henriksson

Karin är tidigare journalist vid bl.a. Aftonbladet och numera huvudredaktör och chef för myndigheten Riksutställningars omvärldsbevakning. Hon sitter också med som Riksutställningars representant i projektgruppen för Riksförbundet Sveriges Museers branschvision för svenska museer med sikte på 2025.

Skriv ut sidanSkriv ut sidan