Kreativt kapital

Förmågan att tänka nytt har blivit allt viktigare. Kreativitet är en ekonomisk grundbult och en av tillväxtens viktigaste mekanismer. Dessutom står vi inför samhällsutmaningar som också kräver kreativa lösningar.

Problemet är att vår kunskap är begränsad om hur vi är kreativa på ett sätt som skapar hållbar ekonomisk tillväxt. Kan man bli kreativ på beställning? Kan kreativitet effektiviseras så att det skapas fler nya idéer, produkter och tjänster på mindre tid och med mindre resurser? Går det över huvud taget att förena effektivitet och organisation med kreativitet?

För att belysa dessa frågor presenterar boken Kreativt kapital fallstudier av 23 framgångsrika företag som har det gemensamt att deras verksamheter vilar på ett kreativt kapital. Företagen är såväl svenska som internationella och verkar inom arkitektur, design, film, mode, måltid och reklam.

Redaktörer för boken är Emma Stenström och Lars Strannegård från Handelshögskolan i Stockholm.

KK_front Hi

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

E-bok
Finns på iTunes

Pressbilder