Kapitalet i det 21:a århundradet av Thomas Piketty Sammanfattning och svenskt perspektiv

Den franske ekonomen Thomas Pikettys 970-sidiga ”Le capital au XXIe siècle” (Capital in the Twenty-First Century) har på kort tid fått ett sällan skådat genomslag i samhällsdebatten världen över. Den tidigare Ekonomipristagaren Paul Krugman har sagt att det ”förmodligen [är] den viktigaste boken om ekonomi detta decennium” och Katrine Kielos fastslog i DN att ”alla som är intresserade av de stora krafter som formar samhällen kommer [att] behöva relatera till Thomas Piketty de närmaste åren”.

Denna sammanfattning, skriven av den svenske nationalekonomen Jesper Roine, förklarar på ett tillgängligt sätt Pikettys forskning, resonemang och förslag till åtgärder. Samtidigt placerar den Pikettys bok i en svensk kontext och analyserar vad hans resultat och teorier betyder för Sverige.

Piketty 3000px

 

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Författare

Jesper Roine är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han forskar främst om politisk ekonomi, inkomst- och förmögenhetsfördelning och långsiktig ekonomisk utveckling. Läs mer om Jesper.

Pressbilder