Utkommer i september 2020

Öppen/Sluten Hur människan skapar och förstör framsteg

 

NYHET: Johan Norberg har skrivit en aktuell, kortare bok med anledning av coronavirusets utbredning, Viruset och världen: Är det nu globaliseringen dör? Denna bok släpps som ljudbok och ebok (2020-04-17) och kan ses som en aktuell kommentar utifrån Öppen/Sluten, enligt nedan.

 

”Om vi ska komma tillbaka efter coronapandemin behöver världen mer öppenhet än någonsin: öppna sinnen, öppna hjärtan, öppna kommunikationer, öppna marknader. Johan Norbergs utmärkta bok visar, med hundratals exempel, hur öppenheten har varit nyckeln till vår arts framsteg i över 10 000 år – och att den är hemligheten bakom fred och framgångar i vår tid.” – Matt Ridley

Ingen enskild person eller isolerat samhälle har tillräcklig kunskap och visdom att på egen hand lösa civilisationens stora utmaningar. Johan Norberg påminner oss klarsynt och elegant att öppenhet och utbyte av varor och idéer med andra är vår enda väg till välmående. – Steven Pinker

Författaren, debattören och idéhistorikern Johan Norberg är tillbaka med en ny bok. Nu tar han ett större, mer historiskt grepp om sin eviga tro på de framsteg mänskligheten – trots alla olyckskorpar – gör. Han sällar sig här till en klassisk, anglosaxisk tradition,  ger oss en tankeväckande bild av framstegens historia och undersöker den eviga striden mellan öppenhet och slutenhet.

I Öppen/Sluten visar Johan Norberg med hjälp av exempel ur mänsklighetens historia på vår inbyggda dubbelnatur: hur människan å ena sidan är ett samarbetsdjur som genom öppet kunskapsutbyte nått långt större framsteg än någon annan art, samtidigt som vi gång på gång har fallit för frestelsen att använda vår utveckling för att rasera vad som har byggts upp och gång på gång sluta oss.

Från stenålderns jägar-samlarsamhällen via de stora civilisationerna till dagens amerikansk-kinesiska relationer, berättar Johan Norberg om vår eviga längtan efter samarbete och tillhörighet – och våra inneboende destruktiva krafter.

Mäktiga imperier har alltid börjat krackelera så fort de gått in i perioder av slutenhet mot sin omvärld. Eller som den brittiske historikern Arnold Toynbee formulerade det: civilisationer dör på grund av självmord, inte mord.

Öppen/Sluten är ett i grunden passionerat, inspirerande och väl underbyggt försvarstal för öppenheten. Den förklarar insiktsfullt varför människan ofta räds öppenhet, och leder sedan briljant i bevis hur kampen för en öppen värld – med möten, handel, kunskaps- och idéutbyten – är viktigare nu än någonsin, i tider när människor och stater åter börjar sluta sig.