Beslut och beteenden Att räkna med människan: om nudge, knuffar och beteendeekonomi

Mottagare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2017!

Tänk om allt du tror dig veta om ekonomi och mänskligt beteende är fel?

Tänk om det är så att vi människor undviker förluster till varje pris, även om en potentiell vinst finns som alternativ? Om vi är lättlurade och svarar på frågor beroende på hur de ställs? Om våra beteenden kan förändras bara vi får en liten knuff i någon riktning, en nudge? Om vi värderar pengar helt olika beroende på situation?

Professor Richard Thaler har ägnat sin enastående forskargärning åt att studera det faktum att vi inte är rationella varelser, vilket i princip alla ekonomiska teorier har utgått ifrån. Oavsett om det gäller att köpa en bostad eller avgörande politiska beslut är motiven bakom vårt handlande sällan logiska. Med denna vetskap kan vi förändra vårt sätt att se på oss själva, vår ekonomi och vårt samhälle.

I Beslut och beteenden visar Thaler också hur det går att förutse även det oförutsägbara i människans beteende. Och hur vi själva kan fatta klokare beslut.

”Thaler har gjort det till sin livsgärning att minska gapet mellan teori och verklighet.”
Financial Times

”Underhållande”
The New York Times

”Mästerligt! Detta är ett standardverk för att förklara hur ekonomi och mänskligt beteende dansar med varandra.”
– Micael Dahlen, författare och professor

 

thaler_omslag

 

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Författare

Richard Thaler är professor vid University of Chicago och fick Ekonomipristagare till Alfred Nobels minne 2017. Han har varit banbrytande inom området beteendeekonomi, där ekonomi möter psykologi.

Pressbilder