Simon Elvnäs

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, har en magister i ergonomi och är doktorand samt forskare vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Simon Elvnäs har i denna världsunika forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Forskningen drivs av att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med denna unika och interaktiva forskningsmetodik har Simon Elvnäs lyckats studera ledares agerande i många olika typer av verksamheter och situationer. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.

Simon Elvnäs är författare till boken Effektfull: Detaljerade studier av ledarskap — så ökar du effekten av din tid. Läs hans sammanfattande text om varför vi behöver sträva mot att vara Effektfulla, inte effektiva: ”Effektiv vs. effektfull”.

Läs mer om Simon Elvnäs föreläsningar

 

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan