Höstböcker 2024

Snön har många egenskaper. Den förvandlar det bekanta omkring och får oss att se vår omvärld på nya sätt. Snön lyser upp i mörkret och rundar av de skarpaste gränserna. Snön komplicerar det förenklade och tvingar oss att omkalibrera våra sinnen. Snön utmanar oss, samtidigt som vi älskar den. Snön påminner oss om vilka vi är och varifrån vi kommer – och vad vi skulle vara om den inte längre fanns.

När man tänker efter är det mycket som förenar snö och böcker. Hösten 2024 på Volante är ett bevis på det.