Utkommer våren 2023

Bubbelhoppa

Ur inledningen i boken:

Att bubbelhoppa handlar om att lämna sin egen bubbla och möta någon från en annan.

Att vara en bubbelhoppare är i mångt och mycket en inställning. Ett förhållningssätt till livet. En nyfikenhet på andra. En önskan om att utvecklas och bredda sina egna och andras perspektiv.

Men det handlar också om förmågor. Därför är den här boken skriven som en handbok. En forskningsbaserad verktygslåda för bubbelhoppare. Den beskriver några av de förmågor som du kan behöva vässa för att förstå oliktänkande bättre. Jag har sett, när jag prövat och utvecklat metoden, att de här förmågorna behöver tränas. Alla behöver inte träna alla förmågor, men de flesta behöver öva på några.

Hittills har jag guidat ett par tusen personer, de flesta studenter, till att göra sådana här bubbelhopp. Men jag har också prövat och utvecklat metoden på chefer och medarbetare i privat, offentlig och ideell sektor. Därför finns det också tips på hur du kan använda metoden på jobbet. Där är det inte alltid så laddade frågor, utan det kan handla om att förstå varandra mellan olika avdelningar och kompetensområden. Eller bli bättre på att prata med kunder.

Själva startpunkten på resan är insikten om de egna bubblorna – att de finns där i våra liv och att vi påverkas av dem. Ser vi inga bubblor, kan vi inte medvetet hoppa utanför dem.

När vi väl fått syn på dem kan vi aktivt välja att lämna dem, åtminstone för en stund. Då handlar det om att träna upp de förmågor vi behöver för att vilja, kunna och våga möta de som tycker och tänker annorlunda än vi själva.

Det tredje steget, som jag också kommer att beröra, är vad som händer efter mötet. Hur berättar vi om det vi har varit med om, vad har vi lärt oss och hur kan vi använda lärdomarna?

Boken, och metoden, följer översiktligt den strukturen: först kommer förberedelser före hoppet (I), sedan förmågor som hjälper under själva hoppet (II) och till sist reflektioner efter hoppet (III).

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.