Bubbelhoppa En metod för att förstå andra

VILL DU:

Bubbelhoppa är en metod som forskaren Emma Stenström har utvecklat efter att ha prövat den på ett par tusen personer – från studenter till chefer.

Boken ger dig verktygen för att få syn på dina bubblor. Men visar också hur du tränar förmågor som att lyssna, fråga, hantera konflikter och bygga tillit. För att kunna genomföra ”hoppen” på bästa sätt.

Resultatet blir ökad förståelse för dig själv och andra. Ett mer nyfiket sätt att leva. Och ett samhälle som arbetar tillsammans.

Emma Stenström är docent vid Handelshögskolan i Stockholm och välkänd krönikör och föreläsare.
Läs en mini-intervju med henne här.
Läs ett utdrag ur boken här.
Läs Emmas egen berättelse om mötet med kronprinsessparet – Sveriges mesta bubbelhoppare?

Omslag Miroslav Šokčić

Ur inledningen i boken:

Att bubbelhoppa handlar om att lämna sin egen bubbla och möta någon från en annan.

Att vara en bubbelhoppare är i mångt och mycket en inställning. Ett förhållningssätt till livet. En nyfikenhet på andra. En önskan om att utvecklas och bredda sina egna och andras perspektiv.

Men det handlar också om förmågor. Därför är den här boken skriven som en handbok. En forskningsbaserad verktygslåda för bubbelhoppare. Den beskriver några av de förmågor som du kan behöva vässa för att förstå oliktänkande bättre. Jag har sett, när jag prövat och utvecklat metoden, att de här förmågorna behöver tränas. Alla behöver inte träna alla förmågor, men de flesta behöver öva på några.

Hittills har jag guidat ett par tusen personer, de flesta studenter, till att göra sådana här bubbelhopp. Men jag har också prövat och utvecklat metoden på chefer och medarbetare i privat, offentlig och ideell sektor. Därför finns det också tips på hur du kan använda metoden på jobbet. Där är det inte alltid så laddade frågor, utan det kan handla om att förstå varandra mellan olika avdelningar och kompetensområden. Eller bli bättre på att prata med kunder.

Själva startpunkten på resan är insikten om de egna bubblorna – att de finns där i våra liv och att vi påverkas av dem. Ser vi inga bubblor, kan vi inte medvetet hoppa utanför dem.

När vi väl fått syn på dem kan vi aktivt välja att lämna dem, åtminstone för en stund. Då handlar det om att träna upp de förmågor vi behöver för att vilja, kunna och våga möta de som tycker och tänker annorlunda än vi själva.

Det tredje steget, som jag också kommer att beröra, är vad som händer efter mötet. Hur berättar vi om det vi har varit med om, vad har vi lärt oss och hur kan vi använda lärdomarna?

Boken, och metoden, följer översiktligt den strukturen: först kommer förberedelser före hoppet (I), sedan förmågor som hjälper under själva hoppet (II) och till sist reflektioner efter hoppet (III).

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.