Utkommer i september 2020

Ditt framtida jag

Sara Öhrvall har skrivit en bok för läsaren som är radikalt nyfiken på sitt framtida jag.

Även om vi har gått igenom flera industriella revolutioner, har vi ännu inte går igenom någon så stor mänsklig revolution som vi nu står inför. Nu finns teknik som integreras i vår hjärna, i vår kropp och i våra beteenden – teknik som på allvar har potentialen att hjälpa oss att bli bättre människor. Vad är vi villiga att göra för att undvika vårt biologisk öde? Hur smarta, starka, snygga och snabba vill vi bli?

Ditt framtida jag är bokstavligen en resa från topp till tå. Sara Öhrvall presenterar tanke-experiment genom att bryta ned robotiseringen av samhället till mindre beståndsdelar som läsaren kan plocka loss och en efter en prova på sin egen kropp. Detta är en hittills unik självhjälpsbok för den som vill förbättra sina förmågor genom att använda digital teknik.

Boken initierar en faktabaserad diskussion som väger fördelar och möjligheter mot de etiska dilemman vi kommer att stå inför. För de beslut vi fattar idag kommer att forma vår framtid. Frågan är vad som blir det nya normala? När tekniken lockar med lösningar på frågor vi inte ens har ställt oss om vår medfödda kapacitet, måste du ha en uppfattning om vem du är som människa, och vem du vill bli.