Stillhetens styrka Vetenskapen om meditation

Ett standardverk om meditation och dess vetenskapligt belagda effekter. 

Meditation och mindfulness har under de senaste åren gått från att betraktas som flum till att tas på allra största allvar. Men har
meditation verkligen de otroliga effekter som påstås? Och vilka meditationsformer ger vilka resultat? I Stillhetens styrka: vetenskapen om meditation finns svaren.

Psykologen Daniel Goleman och psykiatriprofessorn Richard Davidson lägger fram de häpnadsväckande resultaten av sin forskning på området. Fokusförmåga förbättras snabbt, stress och inflammation dämpas påtagligt och stökiga skolklasser blir lugnare. Dessutom får läsaren möta en rad intressanta karaktärer – från mannen som fått hjälp att hantera sin posttraumatiska stress efter 11 september till yogis som mediterat i över 60 000 timmar.

Stillhetens styrka visar hur vi påverkas – både själsligt och kroppsligt – samt hur vi ska göra för att få ut det vi vill av meditation och mindfulness.

Pocketomslag

Utdrag ur boken:

”Redan efter de första timmarna, dagarna och veckorna av meditation visar sig flera positiva effekter. Ett exempel är att hjärnan hos nybörjare visar minskad stressreaktivitet i amygdala. Efter bara två veckors
träning förbättras upp
märksamheten, bland annat i form av stärkt fokus, minskad tendens för tankarna att vandra och bättre arbetsminne –
något som ger
konkret utdelning i rejält för bättrade resultat på ett
inträdesprov till forskarutbildning. Vissa av de tidigaste positiva effekterna är förknippade med meditation över medkänsla, bland annat ökade kontaktmönster i kretsarna för empati. Tecken på inflammation går tillbaka något efter bara 30 timmars utövning.”

– Ur Stillhetens styrka

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Pocket/storpocket
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus

E-bok
Finns på Adlibris Bokon Bokus

Pressbilder