Fredrik Stjernberg

Fredrik Stjernberg är professor i teoretisk filosofi vid Linköpings universitet. Han forskar i språkfilosofi och medvetandefilosofi, och undervisar också i evolutionär kognition där man försöker lista ut hur och varför vi har utvecklat de kognitiva förmågor vi har – hur gick det till när vi människor kom att bli kognitiva agenter?

Fredrik Stjernberg är aktuell med Frågvisare som han skriver tillsammans med Nicklas Berild Lundblad. Det är en bok om den mänskliga nyfikenheten – ”nästan som ett eget organ” – och om frågandet, nyfikenheten klädd i ord.

”För mig är filosofi ett ständigt frågande, något vi startar med som barn. Filosofer fortsätter att ställa de där frågorna: Varför är två plus två fyra, och hur kan vi vara så säkra på det? Varför ska man vara god? Vad är sanning? Ibland kan man komma en liten bit på väg när det kommer till att hitta svar på sådana frågor, men själva frågandet kommer vi inte undan.”

Fredrik Stjernberg disputerade 1991 vid Stockholms universitet med avhandlingen The public nature of meaning. I Trygghets (2011), om risker och rationalitet, utforskar han vad som händer när vi människor blir matade med larm – att duscha varje dag kan ge hjärnskador, kaffe ger Alzheimer, chips ger cancer och så vidare. Hur påverkar det vår förmåga att bedöma risker och hur navigerar vi i denna ”den farligaste av världar”?

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan