Tyst vår (Silent Spring)

Briljant skriven, världens viktigaste bok, en av de böcker som haft störst faktisk effekt …

Hur skulle det vara att komma ur vintermörkret och kylan och möta en vår som är isande tyst? En vår utan fågelsång. Med den bedrägligt enkla bilden väckte marinbiologen och författaren Rachel Carson en hel världs medvetande om vad som höll på att hända med naturen. Människan höll med sina bekämpningsmedel på att förgöra inte bara skadedjur utan fåglar och allt levande – inklusive oss själva.

Rachel Carson var en verklig pionjär för att få människor att begripa att naturen – denna till synes outtömliga och ändlösa resurs – i allra högsta grad var sårbar för det vi människor gjorde med den. Med Tyst vår blev hon den kanske första att verkligen öppna allmänhetens ögon för att tekniska framsteg ger oss kraften att inte bara tygla naturen utan också att förstöra den.

När Carson skrev Tyst vår var hon redan en uppburen författare av naturskildringar. Som författaren Margaret Atwood har framhållit visste Rachel Carson att om du inte älskar något, kommer du inte att göra något för att rädda det. Carsons kärlek till naturen gick att ta på i allt hon skrev genom livet. Men när hon skrev det som kom att bli hennes sista bok – och med råge mest kända bok – var hon också redan märkt av den cancer som skulle komma att ta hennes liv. Därför slipade hon alla sina retoriska vapen och använde all research hon kunde för att skapa en perfekt kombination av statistik och dramatisk framställning – som inte minst syftade till att mana till handling.

Tyst vår ges nu ut på svenska för första gången sedan 1979, i Roland Adlerberths klassiska översättning. Den ingår i serien Volante klassiker i formgivning av Nina Ulmaja.

Sagt om Tyst vår:

”Här är det gott om litterära referenser, till grekiska myter, Bibeln, Alice i Underlandet … Trots att Carson står så otroligt stadigt på vetenskaplig mark är hennes språk befriat från de tungrodda termer som klimat- och miljölitteraturen ofta dras med. Jag hittar ren och skär poesi här när Carson förundras över naturen och försvarar ogräs och rovinsekter som garanterar biosfärens mångfald.” Göran Greider, Aftonbladet

”Den faktarika och intresseväckande texten utgör idag precis som när den publicerades för nästan sextio år sedan en alarmerande väckarklocka som varken kräver kemiska eller biologiska förkunskaper för att ge fullt utbyte.” BTJ, som ger klassikerutgåvan 4 av 5 möjliga i betyg.

”Den är briljant skriven: med tydlighet, kontroll och auktoritet; med säkert poetiska formuleringar som blixtbelyser passage av kyligt klarsynta framställningar … en av de böcker genom tiderna som haft störst faktiskt effekt” The Guardian

Tyst vår är ett av det allra tydligaste exemplen på vikten av att det finns människor som med kunskap, engagemang och djupt känd förståelse vittnar om de konsekvenser människans framfart har på jordens mångfald och allt det liv som omger oss.” Patrik Svensson, författare till Ålevangeliet

”Rachel Carsons Tyst vår var väckarklockan som förlöste västvärldens miljöengagemang.” Andreas Malm, DN

”Tyst vår var larmklockan som gav genljud i hela världen … startskottet för den moderna miljörörelsen” Sydsvenskan

”Få böcker har gjort så stor skillnad” Sveriges Radio

”Världens viktigaste bok” Göran Berggren, författare och biolog

”Rachel Carsons största arv är insikten om litteraturens meningsskapande funktion för progressiva rörelser … Forskning finns det gott om idag, men för att folk ska ta till sig den, kanske behövs det också fler Rachel Carsons som sätter klimatforskningen i ett sammanhang. Någon som binder samman, en ordkonstnär som sätter ord på problemen och får oss att agera.” Joel Gordon Hultsjö, supermiljöbloggen.se

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Pressbilder