Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom?

Allt fler människor mår allt sämre den psykiska ohälsan är utbredd i alla delar av samhället och utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ofta försöker vi lösa psykiska hälsoproblem som är relaterade till kulturella, sociala och ekonomiska faktorer med läkemedel och diagnoser. Psykofarmaka kan givetvis vara en del av lösningen, men riskerar vi i vår iver efter bot att förvandla det som är livet motgångar, svackor och kriser till en sjukdom?

Denna antologi analyserar den psykiska ohälsan ur ett samhälls-, socioekonomiskt- och genusteoretiskt perspektiv. För sjukdomen är inte bara ett hälsotillstånd den rymmer också frågor om roller och identitet, om hierarkiska relationer och om normer och värderingar i vårt samhälle.

Syftet är att öka kunskapen om sambanden mellan psykisk ohälsa och kvinnors och mäns livsvillkor, samt att problematisera normer och föreställningar om hur kvinnor och män uttrycker psykisk ohälsa. Både forskare och praktiker har bidragit med texter, med finns också personliga betraktelser över vad som händer när tillvaron brakar samman.

Medverkande skribenter: Filippa Ahlberg Gagnér, Lovisa Bengtsson, Jan Beskow, Eva Bojner Horwitz, Sven Bremberg, Ulla Danielsson, Simon Eidorson, Brita Haugen, Ingela Heimann, Mats Hilte, Ritva Holmström, Ulrika Jannert Kallenberg, Karin Johannisson, Ingibjörg H. Jonsdottir, Åsa Kadowaki och Berit Larsson.

web_cover

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Redaktör

Redaktör för antologin är Jeanette Bäfverfeldt, journalist och utvecklingsledare på Kunskapscentrum för jämlik vård.

Pressbilder