Utkommer april 2020

Moderna tider 4.0 Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna

Jonas Grafströms bok om framtiden och förändringarna den kommer att föra med sig, framför allt på arbetsmarknaden, är härlig läsning. Moderna tider 4.0 innehåller såväl intressanta historiska tillbakablickar på tidigare teknikskiften och vad de har fört med sig, som ödmjuka profetior om framtiden. […] Att boken dessutom knyter ihop resonemangen med hjälp av hänvisningar till så olika storheter som till exempel Gandhi, Stephen Hawking och South Park tyder på att författaren själv besitter en av de egenskaper han tror kommer bli viktigast i framtiden – att vara kognitivt flexibel. – BTJ nr 13

I den klassiska filmen Moderna tider står Chaplins lille luffare vid löpande bandet och drar åt muttrar i vansinnestakt. När en ny maskin ökar bandets fart ytterligare tappar luffaren fattningen och löper amok i fabriken. Om förändringens vindar blåste på 1920-talet så blåser de ännu, hundra år senare. Men vindbyarna är nu kraftigare än i någon storm vi hittills sett.

VI HAR VARIT HÄR FÖRUT –
OCH VI HAR ALDRIG SETT NÅGOT LIKNANDE.

Vi är många som närmar oss ett vägval: antingen kan vi börja på en yrkesväg som leder till guld och gröna skogar, eller fortsätta trampa en allt smalare och allt mer eftersatt stig. Den här boken vänder sig till dig som är nyfiken på vad det är som förändras i Sverige och världen idag, vad vi kan lära oss av historiska omställningar och vilka branscher som kan påverkas, blomstra – eller dö.

Historien visar att oavsett om det är teknologisk utveckling eller oförutsedda globala händelser som orsakar branschförändringar är en sak klar: förändringarna sker snabbt. Många kommer inte hinna med tåget. Det här är guiden till framtidens yrken för dig som inte vill bli kvar på perrongen.

Kan Skalman, Karl Marx och South Park lära oss något om vad som händer på arbetsmarknaden nu? Och vad blir egentligen konsekvenserna när robotar städar, fixar pizzadegen samt sköter den finansiella marknaden och artificiell intelligens tänker snabbare och kör bil bättre än vi? Försvinner verkligen jobb eller är det i själva verket yrken som förändras? Det är dessa frågor Jonas Grafström tar sig an i boken Moderna tider 4.0 och visar att vi på många sätt är inne i en ovanlig tid. I dag går utvecklingen tio gånger snabbare, skalan är 300 gånger större, vilket grovt räknat ger 3 000 gånger större effekt.

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Författare

Fil. dr Jonas Grafström är verksam vid Ratio, Luleå tekniska universitet och Oxford Institute for Energy Studies.

Pressbilder