Våld och islam

Varför används religion för att motivera hänsynslöst våld? Och är det möjligt att modernisera islam?

Som engagerad intellektuell och poet diskuterar Adonis i Våld och islam många av de teman som han ständigt återkommer till i sin diktning: religionen, radikaliseringen, våldsdåden, den arabiska vårens misslyckande, kvinnan och kvinnligheten, de intellektuellas engagemang och poesins roll i prövningarnas tid.

Här driver han tankegångarna ett steg längre i samtal med psykoanalytikern Houria Abdelouahed och resonerar djärvt och fritt med utgångspunkt i den arabiska kulturens historiska djup.

 

Bokens översättare Pär Svensson gör sin tolkning:

“Författarna har befriat samtalet, öppnat diskussionen om den enskildes frihet att välja livsväg oavsett kulturell tillhörighet och inte minst påmint om att araber/muslimer, bortom sin kulturella identitet, också är individer. De påminner om att det finns en social medvetenhet och levande idébrytning om sekularism och religiositet i arabvärlden.”

 

Ur recensioner:

Dagens Nyheter

”Det är upplyftande att betrakta islam ur ett psykologiskt perspektiv, och slippa de vanliga politiska analyserna över attraktionskraften i islam.” […]

”Boken Våld och islam är ett exempel på detta ifrågasättande av det egna samhället; röster som i ett muslimskt sammanhang numera alltför ofta avfärdas som västvänliga och därmed korrupta.” 

Göteborgs-Posten:

”Men kombinationen av bredd och djup samt inte minst det psykoanalytiska perspektivet formar sig till ett debattinlägg av ovanligt hög angelägenhetsgrad och vikt.” […]

”Av postkoloniala och identitetspolitiska företrädare i Väst lär de å andra sidan reflexmässigt avfärdas för att de kränker muslimer eller inte vet vad de talar om. Sanningen är snarare att Adonis och Houria Abdelouahed kritiserar institutionen islam för att de verkligen bryr sig och för att det är en av vår tids stora kulturfrågor, kanske rent av den allra största.” 

Aftonbladet

”Jag vill att Adonis och Abdelouahed pratar vidare, att den här boken ska vara plantskottet på en prunkande dialog med världen runt omkring. Islam som ideologi och praktik.”

Svenska Dagbladet

”Läsaren kan inte annat än känna stor sympati med författaren inför denna känsla av vanmakt på grund av krigets fasor och bristen på lösningar.”

 

islamochvald_adonis160523front kopia

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Författare

Adonis anses vara det arabiska språkets allra främsta nu levande diktare och har mottagit flertalet prestigefulla priser för sin litterära gärning. Läs mer om Adonis.

Pressbilder