Utkommer i december 2023

Aforismer

Folkrörelser formade Jan Emanuel, idag är han själv en folkrörelse. Lojala följare och beundrare, som bekräftar varje steg han tar och som jublar för varje ny löpsedel.

Denna skrift med aforismer* är ett fyrverkeri i just löpsedelsform. Genomgående lyser ett starkt socialt patos och rättsmedvetande. Rappt, slagkraftigt och begåvat. Uppmaningar till aktivism, att bryta med uppgivenhet, att ta makten över sitt öde, att känna framtidstro.

Mångordigt och välformulerat manar han till uppror.

Ur Håkan Juholts förord.

Form: Martin Frostner.

*En aforism är en kärnfullt formulerad reflektion eller iakttagelse, gärna uttryckt som en lärosats.

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop eller i din lokala bokhandel.