Utkommer i mars 2024

Klokfaktorerna 10 egenskaper som förenar 100 framgångsrika ledare

Vilka egenskaper förenar våra främsta ledare?

Svante Randlert har ägnat sitt liv åt den frågan.

Genom att låta Kantar Sifo analysera hundratals samtal med ledare, finns äntligen svaret. Närmare bestämt 10 faktorer – en superformula – som kännetecknar alla som framgångsrikt axlat tunga roller inom näringslivet, politiken och civilsamhället. I boken får du lära dig allt om klokfaktorerna som format dessa ledare. Men, inte minst – hur du blir en av dem.

Allt presenteras med den värme, nyfikenhet och klokskap som präglar Randlerts tidigare verk.