Framtidens jobb

Vi står inför vad som skulle kunna kallas den fjärde industriella revolutionen. I takt med den teknologiska utvecklingen efterfrågas ständigt nya färdigheter och ny expertis på arbetsmarknaden. Vad händer när artificiell intelligens, robotteknik, 3-d printing och internet of things fundamentalt förändrar hur vi ser på arbetskraft, kunskap och erfarenheter? Och vilka företag, grupper och individer har möjlighet och kompetens att kunna navigera sig fram i detta nya landskap?

Framtidens jobb går grundligt igenom hur arbetslivet påverkas av dessa enorma förändringar genom att teckna en bild av hur den nära framtiden troligen kommer se ut. Vilka trender ser vi redan nu? Vilka är visionerna? Lösningarna? I allt från produktion och transport till hälsa och ledarskap ges ledtrådar till hur våra liv kommer att se ut, men också vilka som kommer att vara vinnarna – och förlorarna. Och inte minst hur du framtidssäkrar ditt eget arbetsliv.

O_Framtidens jobb_utfallande.indd

Författare

Stefan Fölster är nationalekonom och vd för tankesmedjan Reforminstitutet. Fölster är forskarutbildad vid Oxford och är sedan 2007 adjungerad professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Nima Sanandaji är teknologie doktor vid KTH och vd för European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship. Flertal av hans böcker, som Debunking Utopia, Scandinavian Unexeptionalism och SuperEntrepreneurs har fått omfattande internationell uppmärksamhet och översatts till olika språk.

Pressbilder