Nicklas Berild Lundblad

Nicklas Berild Lundblad är författare till boken Frågvisare: människans viktigaste verktyg (2021), som liksom hans arbete i stort rör sig i gränslandet mellan framtid, teknik och samhälle. Idag är Nicklas global samhällspolitisk chef på Google DeepMind, världens största AI-företag. I tidigare tjänst, som samhällsplaneringschef på Google Inc., byggde han upp den samhällspolitiska verksamheten i Norden (2007-2009), det globala samhällsanalysteamet vid huvudkvarteret i Kalifornien (2010-2013) och ledde allt samhällspolitiskt arbete i Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern och Turkiet (2013-2019).

Nicklas expertis är efterfrågad och han är en uppskattad föreläsare. Till de perioder då hans schema inte tillåter föreläsningsuppdrag har han spelat in de populära filmmodulerna ”Som du frågar får du svar” i vilka han berättar hur man konkret kan lära sig att ställa bättre frågor för att utveckla sin verksamhet, sitt ledarskap eller sin forskning. [Läs mer om Nicklas Berild Lundblads föreläsningar och filmpaket.]

Nicklas Berild Lundblad är filosofie doktor i informatik, har en jur. kand med en specialisering på IT-rätt och en fil. kand i teoretisk filosofi. Han är Eisenhowerfellow sedan 2006 och medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin sedan 2010. Google Inc. utsåg Nicklas som en av deras bästa chefer globalt och han erhöll då deras Great Manager Award. Nicklas är även ledamot i den svenska regeringens AI-kommission som tillsattes 2023 samt skriver regelbundet i Svenska Dagbladet (mest understreckare) och i Axess.

 

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan