Utkommer i augusti 2023

Det judiska Europa

Drömmar, motgångar och den ständiga dragkampen mellan tradition och självförverkligande. Tiden mellan den franska och ryska revolutionen är inte bara en av västerlandets mest dynamiska epoker präglad av kulturella, industriella och demokratiska genombrott. Det är också tiden då judarna transformeras från en inåtvänd minoritet till att bli en bärande del av europeiskt samhällsliv.

Med utgångspunkt i Berlin och Odessa följer Eva Ekselius judar från alla samhällsskikt och skildrar hur detta fascinerande persongalleri av män och kvinnor kom att forma 1800-talets Europa. Det är berättelsen om det judiska samhällslivet före förintelsen – en gyllene era som ofta glöms bort, men som vi måste påminnas om, eftersom västerlandet aldrig blivit vad det är utan det judiska Europa.

Det judiska Europa är ett storverk, både sett till sin medryckande sakprosa och sin unika forskning om det judiska bidraget till den europeiska identiteten.