Utkommer i augusti 2022

Momentum Vad krig, klimatkris och virus förändrar (en liten bok om ett nytt ramverk för världen och organisationer)

Boken finns också i en engelsk version, Momentum – From Crises to Opportunity.

Med alarmerande klimatförändringar och när Ukrainakriget avlöser coronapandemin är det mer än tydligt att världen verkligen inte är sig lik. Momentum riktar sig till alla som vill förstå hur dessa tre kriser – pandemin, klimatet och kriget – för alltid håller på att förändra såväl våra samhällen och företag som oss själva. Vi befinner oss just nu mitt uppe i ett historiskt ögonblick där medborgarna, medarbetarna och kapitalet tillsammans förväntar sig något helt nytt – med genomgripande konsekvenser.

Borta är plötsligt den förbehållslösa tron på globalisering och stordrift. Istället ser vi hur det lokala växer på alla områden och hur globaliseringen ersätts av så kallade oligoner: regionala enheter med egna etiska system, handelsområden, arméer och internet. Klimatförändringarna kräver att vi på en enda generation rättar till problem som sju generationers industrialisering försatt oss i. Men tvärtemot tron att tillväxten därmed är hotad visar författarna övertygande hur klimatomställningen ser ut att bli den starkaste, mest omvälvande drivkraften för just tillväxt.

Läs ett förkortat utdrag ur kapitlet Den hyperlokala staden – kvarteren är allt!

Företagen behöver nu göra ett omtag på sina affärsstrategier för att vara fortsatt framgångsrika och attrahera talanger. Lönsamhet uppnås framöver genom hållbarhet – närmast noll i utsläpp vinner. Arbetsliv och ledarskap förändras i grunden – ledarskapet blir berättande och gig-ekonomins logik tränger in i samhällets alla strukturer.

Momentum är Kjell A Nordströms och Per Schlingmanns uppföljare till de uppmärksammade böckerna Urban Express och Corona Express. Här beskriver de vilka de nya framgångsfaktorerna är och presenterar en modell för hur du kan ta vara på möjligheterna och utveckla ditt ledarskap i omställningen vi är mitt uppe i. Inte minst visar de hur dessa stora, simultana händelser håller på att skapa helt nya ramverk för världen så som vi hittills har känt den.

Momentum är också en podcast av och med författarna.

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Volante-shop Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Pressbilder