Volantes nobelpristagare

Volante är för många känt som ett nobelprisförlag med sina många författare som förutom att skriva böcker även gjort världen till en bättre plats genom att uppfinna gensaxen, öppna ett sjukhus för utsatta kvinnor eller hjälpa folk ur fattigdom, för att nämna några exempel. Här kommer en lista på de sju pristagarna Volante har i sitt stall, komplett med länkar där man kan läsa mer om författaren, om boken samt länk till var man kan köpa boken. 

Läs även denna text om Nobelpriset i fysik 2022 och hur det hör ihop med författargruppen HUBIQ och boken Kvantfysiken och livet.

Mohammed Yunus 

 

Daniel Kahneman

 

Richard Thaler

 

Jennifer Doudna

 

Paul Nurse

 

Frank Wilczek

 

Denis Mukwege