Muhammad Yunus

Professor Yunus föddes i Bangladesh, gjorde sin doktorsavhandling i USA där han blev kvar några år innan han återvände till sitt hemland och en professorstjänst vid Chittagong University. Han grundade Grameen Bank 1976 efter att utsatt sig och sina studenter för den viktiga frågan: ”Vi växer upp med fattiga omkring oss och vi frågar oss aldrig varför de är fattiga.” Små summor kunde bli till stora möjligheter för de allra fattigaste, och utan dessa mikrolån som Yunus ”uppfann” kunde de sällan (eller aldrig) ta sig ur fattigdomen.

2006 förärade den norska Nobelkommitten med att utse Muhammad till årets fredpristagare, ett beslut som hyllats i hela världen. BookHouse har av Yunus givit ut De fattigas bankir, En värld utan fattigdom och Socialt företagande.

Skriv ut sidanSkriv ut sidan