Ett Nobelpris som ytterligare bekräftar att kvantfysiken visar hur naturen verkligen fungerar

  • 2 min

Årets Nobelpris i fysik går till Alain Aspect, John Clauser och Anton Zeilinger för deras banbrytande experiment som etablerar en av kvantfysikens mer anti-intuitiva aspekter: sammanflätning. Självaste Albert Einstein stördes av denna ”spöklika” egenskap, att mätningar på en av två sammanflätade partiklar påverkar mätningar av den andra, även om de befinner sig på ljusårs avstånd. Han var övertygad om att det måste finnas ”gömda variabler”, det vill säga att partiklarna i hemlighet gjorde upp om mätresultatet innan de skildes åt. Den nordirländske fysikern John Bell visade på 1960-talet matematiskt att kvantfysiken ger större korrelationer än alla rimliga teorier med gömda variabler. Aspect, Clauser och Zeilinger har experimentellt verifierat att kvantfysiken är den teori som gäller och att sammanflätning är en fysikalisk realitet, eller med andra ord: att det är så naturen fungerar. Sammanflätning har sedan blivit en av grundstenarna i kvantteknologi och är till exempel en resurs för absolut säker kommunikation.

Fysikpristagarna visar att sammanflätning är en fysikalisk realitet, eller med andra ord: att det är så naturen fungerar

Författarkvintetten bakom Kvantfysiken och livet: Joar Svanvik, Göran Johansson, Ingemar Ernberg, Göran Wendin och Tomas Lindblad. Tillsammans utgör de den akademiska sammanslutningen HUBIQ.

Eftersom naturen i grunden beskrivs av kvantfysik, så betyder det att även livet har utvecklats ur en kvantfysikalisk värld. I vår vardag har vi fått intuition för hur naturen fungerar på våra vardagliga längd- och tidsskalor, men för att verkligen förstå vad som händer inne i våra celler och biologiskt verksamma molekyler så behöver vi kvantfysik. Vi i HUBIQ – Human Biology and Quantum Physics – är mycket glada för att årets Nobelpris uppmärksammar en så grundläggande och fascinerande aspekt av kvantfysiken. HUBIQ bildades i december 2012 med anledning av kvantfysikpriset till Serge Haroche och David Wineland, och nu tio år senare får vi uppleva ett nytt Nobelpris på temat sammanflätning, detta spännande fenomen som vi ingående belyser i vår bok Kvantfysiken och livet. Där kan man dessutom läsa mer om hur sammanflätade molekyler i ögat kan hjälpa flyttfåglar att hitta rätt på sin väg tvärs över kontinenter.

 

Läs mer om författarna till Kvantfysiken och livet:

Joar Svanvik

Göran Johansson

Ingemar Ernberg

Göran Wendin

Tomas Lindblad