Vad är fokuserat ledarskap? 9 lärdomar utifrån de bästa böckerna i ämnet

  • 6 min

Det här är inga floskler. Det här är lärdomar som kan förändra organisationer och personers livsvanor i grunden.

Det skriver jag eftersom jag själv känner mig träffad.
Ibland som en vänlig påminnelse.
Ibland som en käftsmäll. Ett uppvaknande.

Då behöver man dock gå in i de här resonemangen. Läsa mer. Läsa böckerna. Tänka mer. (Inte bara läsa punktlistan ;-))

Om du ska läsa en ny bok om företagsstrategi

För några år sedan skrev jag ett manifest om djupjobb i samband med vår utgivning av Deep work.

Den här gången är det Ta din tid som står för inspirationen. Boken av David Larsson Heidenblad har fått mycket uppmärksamhet apropå självhjälp och tidshantering.

Men om du också ska läsa en ny bok om företagsstrategi är det denna (och köp den här). Enbart kapitel 1, 2 och 4 ger den största ROI-läsningen du kan föreställa dig.

***

Nio lärdomar för ett fokuserat ledarskap*:
(* min snabböversättning av essentialist leadership)

1. Fråga vad som är viktigast
Så enkelt, ändå så viktigt, att hela tiden ställa dig Richard Hammings fråga (kap 2). Den består egentligen av två frågor: Vilken är den viktigaste frågan i din bransch? Och jobbar du tillräckligt med den?

Jag ser att frågan även kan delas upp på flera nivåer: organisation, projekt, person. På ett personligt plan får hur-et många svar i Cal Newports bok om djupjobbande, Deep work, som vi också givit ut. Men också i punkt 2, 3 och 4 här nedan.

Förbered för tur

2. Förbered för tur och flyt
Vad förklarar serieframgångar? Även här utgår David Larsson Heidenblad utifrån Richard Hamming, som landar i att kreativa processer och resultat kan påverkas genom att styra mot där potential finns. Resonemanget får inte så stor plats men jag tycker att den här behöver finnas före nästa punkt som annars känns intuitiv — och som lyfts fram i undertiteln — men man vet ju inte alltid vad som är viktigast. Det här hänger även ihop med punkt 4.

3. Gör mindre men bättre
Det här är undertiteln till boken. ”Bättre” skulle jag snarare säga är ”välj bättre” än ”göra bättre”, om vi ska tänka effektfull (Simon Elvnäs och Peter Drucker; effective) kontra effektiv (efficient).

Effekt, effekt, effektfullhet

Det här är också huvudbudskapet i boken Essentialism (kap 1) som bygger på less is more-devisen: Välj de mest värdefulla projekten och initiativen och ge dem resurser och uppmärksamhet för att lyckas. Dock, funderar jag, måste en grad av experiment och innovation även finnas med, men — om vi ska tala Drucker-språk — till en viss gräns och styras genom mål och feedback-loopar som skapar lärdomar och kan leda till beslut. Den största faran är ju att hamna i Parkinsons lag-utfyllnad av sin tid. Så lätt, så onödigt, så trist på sikt. Men om vi ska erkänna: är vi inte alla där, mer eller mindre?

4. Få det gjort
En missuppfattning utifrån boken skulle kunna vara att man strävar efter att göra så lite som möjligt som ett självändamål. Men ett företag kan knappast ha det som mål, i så fall är man nära avveckling. I stället: hur får man det gjort som behöver bli gjort. Från få-det-gjort-metodiken och djupjobbande, till bättre underlag, strategier och beslut på organisationsnivån. (David Larsson Heidenblad vänder sig nog snarare till dem som vill gå från 2 till 4, inte från 0 till 2 eller ens minus 2 till 0; för att referera vad han sa under ett scensamtal.)

Hur skapas och genomförs en bra strategi?

5. Spela korten du har
Hur skapas och genomförs en bra strategi? Det är omöjligt att få ihop allt. Så vad är både önskvärt och praktiskt genomförbart? Hur det här konkret bör genomföras diskuteras särskilt i kapitlet ”Det möjligas konst” (kap 4) som David Larsson Heidenblad bygger på Richard Rumelts Good strategy/bad strategy. Spelmetaforerna är många och bra i boken, eftersom författaren varit semiprofessionell poker- och strategikortspelare. Hela kapitel ägnas åt viktiga lärdomar.

6. Ställ diagnosen
Det ligger som en grund genom hela boken att du behöver planera och analysera först. Därefter fatta genomtänkta beslut och tänka ett steg före. Både för att forma en strategi, veta när man ska tacka ja eller nej, men också för att planera sina veckor. David Larsson Heidenblad pressar in vårt automatiska tänkande (tänk Kahneman) i antingen ramar, då beslut behöver fattas snabbt, eller mot en övergång till det långsamma. Det här hänger ihop med nästa punkt.

Skriv. Då tänker du. Och andra

7. Skriv
Ett kapitel (kap 12) ägnas åt fördelen med det skrivna ordet och bygger på Jeff Bezos principer för Amazon. Jag har skrivit om det förr, men det är värt att gång på gång lyfta upp. Skrivandet i sig klargör tankar, bygger upp för nyanser och argument i flera led, och minskar på så sätt möjligheten för mentala genvägar som kan slå fel.

Balans och buffert

8. Eftersträva balans
(1) Balans mellan fokus och inte fokus. Det är omöjligt att djupjobba hela dagar. Själv jobbar David Larsson Heidenblad i pass om 40 minuter och 8 sekunder. Jag kan tänka mig något längre pass. Samt (2) balans mellan jobb och fritid. För det där ”mindre” hänger ju också ihop med att man kan göra annat. För att man vill eller behöver det för återhämtning och påfyllning. Men också balans mellan schemalagt, exakt schema och buffertar, enligt nästa punkt. För det, och för många andra lärdomar, är det också värt att gå till Micael Dahlens böcker om tid och lycka. Jag bär till exempel med mig hela tiden resonemangen från Kaosologi om livsdimma och avmåstefiera hela tiden, liksom vad han skrivit om lycka och meningen.

9. Ha tid för att det går fel
Buffertar och bufferttid måste finnas. David kommer in på detta apropå ”Prioritera som en småbarnsförälder i februari” (kap 3) och ”När planer kollapsar” (kap 8). Det här har jag själv varit urusel på. Jag har ofta löst det ändå, för att jag haft ork och kunnat hantera stress och press, men det är inte hälsosamt och särskilt inte bra för en organisation med många komplexa processer. Vilket hänger ihop med punkten ovan.

***

Jag har för de här punkterna även skummat om Good strategy/Bad strategy av Richard Rumelt och Essentialism (sista kapitlet om essentialist leadership är tyvärr en väckarklocka). Båda är bra böcker som borde fått en större spridning på den svenska marknaden, men just den diskussionen för jag redan på andra håll.

Över huvud taget erbjuder boken riktigt bra sammanfattningar av andra böcker som du kanske känner att du borde läst eller läst om.

De mest relevanta för det här inlägget:
* Få det gjort (Getting things done), David Allen
* De 7 goda vanorna (7 habits of highly effective people), Stephen Covey
* Essentialism och Effortless, Greg McKeown
* Deep work och Digital minimalism, Cal Newport
* Good strategy/bad strategy och Flux, Richard Rumelt

 

Omslag Miroslav Šokčić