Effektiv vs. effektfull

  • 2 min

Att vara effektiv är att hinna med många saker på kort tid. Att vara effektfull är att få ut största möjliga effekt av den arbetsinsats man gör.

Sverige och säkert andra länder med oss är fyllt av chefer och ledare som arbetar för en ökad effektivitet. När jag frågar dem om vad effektivitet handlar om beskriver de hur de försöker hinna med många saker på kort tid. När något inte blir bra måste de hinna med ännu fler saker på ännu kortare tid.

Till att börja med vill jag tydliggöra begreppet tid här. Tiden är konstant och dygnet har 24 timmar, det gäller alla. Normal arbetstid motsvarar 40 timmar per vecka och en arbetsdag brukar vara runt åtta timmar i snitt. Att skylla på tiden, att försöka påverka tiden eller att jaga tid är både dumt och omöjligt. Tiden är konstant och opåverkbar. Tiden är inte orsaken till något och är heller inte lösningen. Det finns alltså ingen ledare som har mycket tid eller någon som för den delen har för lite.

Effektfullhet är för många ett nytt uppvaknande. Om effektivitet är att hinna med många saker på kort tid handlar effektfullhet om vilken effekt den tid du lägger ned har. Effektfullhet handlar om att se på vad som blir effekten av det som görs. Vi tittar alltså på HUR något görs och ger oss på att göra skillnad på om det finns ett mer eller mindre effektfullt sätt att göra saker på. Tiden försvinner som ensam faktor och kompletteras med att observera vad som faktisk sker, händer eller ändras efteråt. I det engelska språket har detta länge varit ett faktum med deras två olika uttryck efficient och effective. Med vår svenska slarviga och tidsjagande attityd har vi slagit ihop dem till ett och samma effektiv. Om vi tänker efter lite var och en av oss så använder vi väldigt sällan ordet effektfull om oss själva, om vårt ledarskap, om möten och om organisationer.

I mitt avhandlingsarbete träffar jag betydligt fler chefer som säger sig lägga ned väldigt mycket tid i sina verksamheter utan att få så stor effekt av det, än de som säger sig göra väldigt lite men får väldigt stora effekter av det de gör. Så länge det finns chefer och ledare som fokuserar på effektivitet istället för effektfullhet i strukturer och innehåll kommer vi alltid att se detta. De får allt mer att göra, allt mindre blir gjort och de har ingen tid att ändra på det.

*

Mer om Simon Elvnäs och hans föreläsningar här.

Photo Sean MacEntee (CC BY 2.0)