Volantes manifest för deep work (djupjobb)

Vi pratar här på Volante om mötesfria deep work-torsdagar. Men vad exakt menar vi med detta? Här är min tolkning av djupjobb eller djuparbete — och för vad som gäller på Volante.

Först: notera beskrivningen av djupjobb – till skillnad från ytjobb – utifrån Cal Newports Deep work: hur du finner fokus och djupjobbar i en distraherande värld:

” DJUPJOBB: Arbetsuppgifter utförda i ett ostört koncentrerat tillstånd där man utnyttjar hela sin mentala kapacitet. Detta arbetssätt ökar arbetets kvalitet, skärper utövarens skicklighet och ger resultat som är svåra att kopiera.”

Lite bakgrund. Det här är ett ämne som jag har varit intresserad av länge. Till exempel så har jag burit med mig det här korta blogginlägget om hur arbetet skiljer sig åt mellan de som gör och de som är chefer — läs detta också — av programmeraren och riskkapitalisten Paul Graham. Även Dan Pinks bok När och förstås Kahnemans Tänka, snabbt och långsamt är givna sidoläsningar, liksom Flow av Csikszentmihalyi.

Deep work för Volante

Nedan 15 punkter för vad som gäller för deep work och djupjobb på Volante. Jag ser dessa som ramar men också som någon kan modifieras och diskuteras kontinuerligt.

1. Deep work utgör ingen paus (tvärtom)

Att djupjobba innebär det tuffaste kreativa koncentrationsjobb du kan tänka dig. Det är då du åstadkommer mästerverken. Det handlar om att använda ”hela sin mentala kapacitet”.

2. Riskera aldrig onödig självdistraktion

Undvik sådant som riskerar att störa ditt flow. I klartext: Förbjud dig själv att posta något på morgonen som gör att du är nyfiken på responsen. Låt ingen tvättmaskin eller diskmaskin pipa. Givetvis se till att inga aviseringar dyker upp på de skärmar som du använder eller har inom räckhåll (och lägg bort ifrån räckhåll!). Ha inte heller lösa trådar framme kring eventuella möten eller annat som behöver följas upp.

3. Sätt vanor för deep work

Vig tid åt det viktigaste, nämligen det viktigaste jobbet. Annars blir det aldrig gjort. Planera in i ditt schema och ha helst fasta tider för djupjobb. Om möjligt, ha en plats eller vissa platser som du vet är lämpliga för djupjobb.

4. Deep work behöver inte pågå just en hel dag

Djupjobb kan ske i olika perioder. Ju djupare, desto mer tid, men det är inte alltid möjligt att viga en vecka åt en uppgift eller ens en dag. Det är inte heller lätt att hålla koncentrationen för djupjobb under lång tid och annat kanske kräver sin uppmärksamhet (deep work får inte bli en undanflykt, se punkt 9), liksom att djuparbete också kräver avkoppling som motvikt. Tänk därför djupjobb på olika nivåer: en timme, två timmar, en halvdag, en dag osv. 45 minuters djupjobb är bättre än inget alls för att få något viktigt verkligen gjort. Välj din egen strategi.

Nåbara och motiverande mål

5. Sätt mål för deep work

Målen för djupjobbet ska vara nåbara och motiverande. Du ska ge dig själv chansen att kunna lämna djupjobbandet med den sköna känslan att målet är uppnått. Men den känslan uppnår inte heller om målet är för enkelt att nå (se punkt 1). Deep work hänger ihop med prestation och kvalitet.

6. Vet vad du ska göra på förhand

Planera på förhand och se till att du har allt du behöver tillhands. Börja inte djupjobbspasset med att fundera över vad du ska göra, var olika dokument ligger eller vilka mål som du ska sätta. Det ska du ha gjort på förhand. Då du startar är det rakt in i fokusfältet. Men notera, planering kan också utgöra innehållet för ett djupjobbspass (men då har du planerat för detta…)

7. Markera för andra

Hörlurar på. En skylt på skrivbordet eller en keps på huvudet. En notering i kalendern (”fokusjobb”, ”to do”, ”djupjobb skriva X”). Kanske en stängd dörr. Eller ha en särskild plats som för alla signalerar: här pågår deep work. Alla knep är tillåtna.

8. Respektera andra

Om andra har markerat djupjobb – undvik i det längsta att störa. Är det svårt att avgöra? Tänk en gång till. Ställ sedan frågan: får jag störa? (Och respektera ett nej.)

Ytjobb behövs också ibland

9. Deep work får inte bli en undanflykt

Att säga att man djupjobbar, eller vara iväg för sådant jobb, får inte vara ett skäl för att undvika den kollektiva kreativa processen, nödvändiga avstämningar eller en flykt från gemensamma uppgifter. Tydliga vanor bidrar därför till att tydliggöra balansen mellan olika aktiviteter, både gentemot en själv och andra. Ytjobb behöver också göras ibland.

10. Deep work kan göras i rörelse

För att skapa uthållighet under en längre djupjobbsperiod är det nödvändigt med pauser. Det är också viktigt att se sitt problem och sin uppgift från olika perspektiv, både nära och från håll. Att röra sig – ta en promenad eller ut och spring – och fyll på med ljus och syre är inte sällan både nödvändigt och en bra metod. Blanda dock inte ihop deep work-tillståndet med träning. Att springa i långsamt maratontempo för att reflektera över något kan fungera som deep work (om du är van vid sådana pass), medan ett hårdare träningspass utgör inget annat än en paus (även om sådana behövs också!).

11. Deep work kan ske med andra

Djupjobb sker oftast var för sig, men kan ske med andra om alla är med på modellen – tydliga ramar som innebär att alla undviker störningar, med fokus på en uppgift och vad som ska uppnås. Antingen kan man jobba tillsammans och då eftersträva en s.k. whiteboard-effekt: visualisera och pressa varandra att komma vidare. Alternativt parallellt, inte minst för disciplinen.

Bättre och lycklig

12. Deep work ska göra dig bättre och lycklig

Ibland är det något som bara behöver göras, men om inte djupjobbandet gör dig lycklig eller leder till förbättringar på sikt då vet du bara en sak – du håller på med fel saker, du ska hitta något annat att lägga fokus på.

13. Deep work behöver inte alltid dator

För att undvika distraktioner, få en bra start, ha variation i arbetssättet – är det möjligt att börja eller helt arbeta utan dator?

14. Deep work är inte att ”jobba undan”

Att beta av mejl är bra och behövs. Att fokuserat sortera papper eller dokument utgör också en verklighet. Men rutinarbete ska inte blandas ihop med djupjobb.

15. Deep work är inte bara jobb

Djuparbete samt fokus- och flowtillstånd är inte bara något som berör jobb, utan allt som hänger ihop med utveckling (för mer om detta, läs Peak av K Anders Ericsson). Låt också flowtillståndet råda under paustillfällen. Spela piano. Spela tennis. Dansa. Framför allt, dansa. Kolla inte mejlen innan du lägger dig för att sova. Gör något annat koncentrerat och ostört. Det finns inget mer avkopplande.

Klas Ekman och jag på Volante — och boken Deep work.