Simon Elvnäs

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, doktorand vid KTH och har en magister i ergonomi samt är en populär föreläsare. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Simon Elvnäs har i denna världsunika forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Forskningen drivs av ett engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med denna unika och interaktiva forskningsmetodik har Simon Elvnäs lyckats studera ledares agerande i många olika typer av verksamheter och situationer. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.

Simon Elvnäs första bok heter Effektfull (2017). Läs hans sammanfattande text ”Effektiv vs. effektfull”.

Läs mer om Simon Elvnäs föreläsningar.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan