Sommarens titlar 2022

Temperaturen stiger, både bokstavligt och i samhällsdebatten under valåret 2022.

Volantes sommarsäsong präglas av kloka tankar om klimat- och naturkrisen, om Sverigebild, polarisering, cancelkultur och selektiv dövhet – men som vanligt finns också de breda populärvetenskapliga perspektiven representerade.