Volantebloggen

På Volantebloggen får du senaste nytt från oss: nyheter om titlar, evenemang och vad som händer bakom kulisserna.

Fullt i Gamla stans bokhandel under filosofikväll

Sista torsdagen i januari möttes Jonna Bornemark och Lena Andersson i ett samtal kring det omätbara i Gamla stans bokhandel. Vi arrangörer hade kallat det för ett filosofmöte, något Lena Andersson inledde med att justera genom att definiera Jonna Bornemark som filosof och sig själv som författare – för att därefter konstatera att även Bornemark är författare eftersom filosofer måste skriva, så att deras tänkande kan mätas…

Det är förstås tacksamt att skämta om just mätbarheten, och visst kom det glada skratt från publiken som stod sammanpressad i en allt varmare bokhandel under en dryg timmes samtal.

Lena Andersson konstaterade att hon själv fått ett rykte om sig att vara intresserad av mätbarhet, en myt hon såg fram emot att slå hål på. Överhuvudtaget gick det att utläsa av tankeutbytet på scenen att de två stod varandra närmare än man kanske kunnat ana. Framförallt upptäckte de att de kunde mötas på sidan 189 i Det omätbaras renässans (slå genast upp i din bok eller spring och köp boken!).

Samtalet i sin helhet spelades in, du kan lyssna här:

.

Nedan följer i lätt redigerad form några smakprov ur samtalet som bland annat kom att handla om ratio och intellectus, litterära priser, funktionsvariationer, klimatkrisen, hundmat och populism – och där den medeltida universaliestriden kom till liv igen.

LA: Jag tycker att jag ser små exempel på det du skriver om i vår vardag hela tiden. Vi lyssnar inte på vad en människa är. I morse var det en person i radio som berättade att det är mycket bättre näringsbalans i den mat vi ger till hundar än det vi själva slafsar i oss. Och personen i fråga tyckte därför att han borde äta hundmat – men han gjorde ändå inte det. Och det var han lite missnöjd med. Så är det hela tiden! Vi beklagar när vi inte kan lösgöra oss från vår mänsklighet.

JB: Äldreomsorgen är nog det område där man har gått längst i avhumanifieringen, eftersom det yrket har lägst status. Jag gillar att du börjar samtalet i det mänskliga, för det är så symtomatiskt att man har huggit av halva förnuftet och bara behållit det som går att räkna – och helt plockat bort det som har med känslor och erfarenheter att göra.

Intellectus är ju förmågan att förhålla sig till alla grundläggande existentiella frågor. Vilka vi är, vart vi är på väg, varför vi ska göra på ett visst sätt; det professionella omdömet, till exempel. Manualer är alltid generella, men verkligheten innehåller alltid en sådan rikedom av möjligheter och intryck. Det är ju en intressant fråga för konsten – hur gör du när du skriver romaner?

LA: Förnimmande är det främsta, och erfarenheten man får av att läsa själv. Jag tycker att begreppet omdöme är ett väldigt bra ord i sammanhanget, och otroligt centralt i de yrken du skriver om. Men jag skulle inte säga att omdöme tillhör intellectus?

JB: Jo! Moderniteten är fokuserad på allt vi kan veta. En av mina renässansfilosofer, Cusanus, beskriver hur han ser sig omkring och ser en enda situation, ett enda sinnesintryck som är så rikt att det är en oändlig horisont. Men i detta oändliga måste jag fokusera på vad som är viktigt – för att sedan kanske kunna mäta det.

LA: Ja, mäta måste man göra ibland, och du förkastar ju inte ratio helt. Vetenskapen blir ju ibland missförstådd, vi tror att den ska kunna svara på allt. Men vetenskapen måste svara på en specifik fråga – och ofta faller det redan på metoden.

JB: Naturvetare är ofta väldigt medvetna om detta. Var du med mig på detta i del 2 av boken? Ratiot är helt nödvändigt, men ett pedantiskt ratio som skär av sig från intellectus är jag inte så förtjust i. Då hamnar vi i en vetenskapstro, scientism, som jag tror är farlig.

LA: Dawkins är jag inte heller något stort fan av.
I Sveas son har jag skrivit om det svenska folkhemsprojektet, som ju verkligen är ett ratio-projekt. Den sociala ingenjörskonsten tilläts gå väldigt långt, in i politiken, och då blev det ett kort gap mellan det påbjudna och det förbjudna. Processen slutar i miljonprogrammets arkitektur och där kanske man kan säga att det kollapsar.

JB: Jag pekar på vårt problematiska förhållande till ickevetandet, att det är något som ska uttömmas. Jag kritiserar New Public Management och det nyliberala projektet, men tidigare i modernitetens historia har vi ju också planekonomin och faktiskt nazismen som utgör ratiofieringens förlängning.

Subjektivitet är inte individualitet. Moderniteten har odlat denna missuppfattning att vi står ensamma inför upplevelser. Subjektivitet behöver inte vara ”tyckande” – när vi står tillsammans och reflekterar, tar del av varandras förnimmelser etc… Så byggs ju till exempel språket!

LA: Reflektion är en viktig del av intellectus, onekligen.

Ett ämne som du inte skriver om här men som du tangerar tänker jag på när du skriver om humanioras egen logik: konstnärliga och litterära priser. Det är en ratiofiering av konsten, och problematiskt! Man vill bara ha listor och priser, så slipper man prata om vad det innehåller, om det är bra och användbart.

JB: Precis! Och jag undrar om det är ett tecken på att vi behöver utveckla våra intellectus-praktiker (ett ord jag verkligen saknar i svenskan, förutom förpappring). Om vi har för få intellectus-praktiker, så blir det i stället att vi skapar listor.

LA: Ja, det finns verkligen en längtan efter räknandet. På sidan 189 talar du om huruvida en bok är användbar – giltig är ett annat bra begrepp. Det är väl den där torftigheten som uppstår vid ratiofiering du är ute efter någonstans.

JB: Ja, men jag vill också påpeka att det faktiskt pågår en massa intellectus-praktiker runt omkring oss! Det finns läsecirklar, folk sjunger i kör och så vidare. Vi har egentligen ett blomstrande kulturliv! Och det sägs ofta att kulturen är så viktig för demokratin, men hur och varför berörs inte lika ofta. Samtidigt vet vi att när en stat är på väg i antidemokratisk riktning så är kulturen det första man vingklipper.

LA: Ickevetandebegreppet är för mig mest applicerbar på just konsten och litteraturen.

JB: Ja, men också i våra egna liv… Vi gör till exempel ofta tidigt ultraljud i en graviditet, och då kan man upptäcka Downs syndrom. Men om jag då får veta att det är hög risk – väljer jag bort det barnet? Jag vet ju inte något om vad det är jag väljer bort i så fall! Själv har jag ett barn med autism, och vi kan ju tack och lov inte förutsäga autism på det sättet som med Downs. I Danmark har man på grund av denna tidiga diagnosticering helt lyckats med det som nazisterna inte klarade av; man har snart utrotat Downs syndrom. Om jag hade vetat att det var en pojke med autism jag bar på, hade jag kanske valt bort honom. Han är ju bland det värdefullaste i mitt liv, och har lärt mig oerhört mycket!
Här kanske vi skiljer oss åt, Lena, när det gäller sekulariseringen… Jag propagerar ju inte för att man måste tro på Gud, men jag tycker att vi med sekulariseringen har slängt ut en del bebisar med badvattnet, till exempel barn med Downs.

LA: Ja, jag har propagerat en del för sekularisering och är ateist. Men att få vila i ”ödet” och slippa möjligheten att välja finns det nog ett värde i. Det är en beskrivning av vår tillvaro, man måste förhålla sig till det. För man blir olycklig av att aldrig få vila i att ”detta är mitt öde”.

JB: En utmattning är inbyggd i att välja och designa och hela tiden ta ansvar för hur det här livet ska vara.

LA: Ja, och att man ska vara Gud i sitt eget liv.

JB: Men det är förstås svårt, för självklart måste man ju få välja sitt liv. Men kanske är det faktiskt så att människor med Downs behövs extra mycket i ett ratiofierat samhälle?

Med den frågan lämnar vi kvällen i bokhandeln med förhoppning om många liknande, långa, utmanande, prövande och roliga samtal om vår samtid och vår existens.
Följ det digra och varierade programmet på Gamla stans bokhandels hemsida och via evenemangskalendern på Facebook!

Micael Dahlén avslöjar sin nästa bok


Lika ofta som Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan i Stockholm, får frågan om varför han har svartmålade naglar får han frågan om vad hans nästa bok, efter den uppmärksammade ”Nextopia”, kommer att handla om. När han sommarpratade i radion 15 juli avslöjade han temat. Han berättade att han rest till olika delar av världen för att utforska de mörkaste dragen i människan.

”I själva verket så kan man undra om det är våra sämsta sidor, det som man ofta brukar tänka på som det onda i människan, som har fört oss och hela samhället framåt. En tanke som har tagit mig runt hela jorden. Jag har träffat och levt med människor som har berättat historier som etsat sig fast i själen för alltid. Jag har brutit bröd med djävulen och jag har sovit med satan”, säger Micael Dahlén.

Dahlén lovar att boken kommer vara kontroversiell och kanske till och med leda till att han får sparken, spekulerar han vidare.

Hör hela programmet igen på Sveriges Radio.

Boken kommer i början av nästa år men förlag i ett flertal länder har redan köpt rättigheterna.
För mer information och pressbilder ring 08-702 15 19.

Entreprenörskap – 10 myter krossas

Creative Business: 10 lessons to help you build your business your way bygger på det nordiska forskningsprojektet Penny for your thoughts. Boken baseras på fallstudier från företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Djupintervjuer har gjorts med bland annat Christian Wåhlberg som grundade Murlyn Music, Christer Andersson och Christina Tillman från modeföretaget Odd Molly och Olav Sandnes från det norska dataspelsföretaget Funcom.

Boken är uppbyggd efter olika myter inom företagande som författarna, Tobias Nielsén, Dominic Power & Margret Sigurdardottir, effektivt slår hål på, bland annat never say no, cash is king och big is beautiful.

Creative Business är dock mer än en bok. Forskningen bakom boken utgör även en grund för föreläsningar och specialanpassade utbildningar för exempelvis tjänstemän eller investerare inom de kulturella och kreativa näringarna. Kontakta oss på info[at]volante för att höra mer om våra erbjudanden utifrån detta tema.

Boken finns tillgänglig både i en tryckt version, där den kan köpas i de flesta (nät)boklådor, och i en digital version i formaten för Kindle, ePub eller PDF.

Volante först i Sverige att nå världen

Först i världen? Nåväl. I alla fall blir Volante först av svenska förlag att nå ut till världen på ett specifikt sätt, nämligen att direktdistribuera e-böcker via Amazon Kindle. Det innebär också att boken blir tillgänglig för iPhone, vissa andra mobiltelefoner och alla datorer.

Boken är ”Creative Business: 10 lessons to help you build a business your way” som Tobias Nielsén, Dominic Power och Margret Sigrun Sigurdardottir skrivit ihop. Boken släpps snart i tryckt version, men kan redan idag beställas via Amazon (eller direkt från oss här). Mer information om texten finns här — för en viktig dimension av den här utgivningen handlar om distribution.

Vad vi på Volante nu gör genom att samarbeta med Amazon – och snart Apple – är att applicera teorin om the long tail och försöker samla ihop de nischmarknader som finns i olika länder kring våra och andra experters och forskares specialområden.

Det ska bli oerhört spännande att se hur det går. Den digitala versionen kommer kosta kring 40 kronor och den tryckta kring 100 kronor. Vi har även investerat i domännamnet creativebusiness.org (sajten långt ifrån klar).

Varför är Amazon så viktigt? Amazon Kindle står idag för 90 procent av eboksmarknaden och fyra av tio böcker som Amazon säljer är eböcker. Läsplattan Kindle säljs sedan i höstas internationellt, men den är inte nödvändig för att läsa Kindleböcker utan via tilläggsprogram kan böckerna också läsas på datorer och på flera mobiltelefoner. Men vi kompletterar Amazondistributionen genom att också göra boken köpbar i de friare formaten epub och pdf.

Att vi kan vara först — när Kindle nu ändå funnits i flera år — beror på att det var först för någon månad sedan som det blev öppet för icke-amerikanska förlag att ansluta sig.

Vi tror att det här bara är en föraning av hur bokbranschen ritas om. Från att ha varit utpräglad lokal och dominerats av olika förlag på olika hemmamarknader, är det nu möjligt att direkt nå läsare i andra delar av världen. Det engelska språket blir förstås ett krav för att nå många, men inom specialistområden är det ändå engelska som dominerar.

Noll Noll – Decenniet som förändrade världen

Befinner du dig fortfarande mentalt i slutet på nittiotalet?

Vakna!  Tio år har passerat sedan milleniumbuggen.

Men vad hände egentligen?

Noll Noll är en bok om det här årtusendets första tio år. Om händelserna, människorna och tankarna som betydde mest. Om lattemammor, spikmattor och George Bush. Om Ernst Kirchsteiger, Google och modebloggare. Om Zlatan, vampyrer och finansbubblor. En bok om vad vi lyssnade på, vad vi läste och vad vi stoppade i munnen.

Varför blev lyxmode folkligt? Varför började rockmusiker spela tvärflöjt? Och varför drack vi mer champagne än någonsin?

Vad hände egentligen? Vad förändrades? I 15 kapitel besvarar några av Sveriges bästa skribenter just det.

Boken Noll Noll släpps 1 januari 2010.

Tobias Nielsén & Anders Rydell

Redaktörer

”Gratis? Om kvalitet, pengar och skapandets villkor”

Dramatik har inte saknats. Bloggbävningar. Demonstrationer. Nya organisationer. Mängder av nya förkortningar, från FRA till AFK. En utdragen rättsprocess, som stora delar av världen följt. Piratpartiet som vinnare i EU-valet.

Det har skrivits spaltmeter om detta, inte minst på webben. Men diskussionen kring upphovsrätt, internet och skapandets villkor är ofta polariserad, fastlåst som ett skyttegravskrig.

Den här essäsamlingen – som blir tillgänglig i augusti – vill lägga bort utropstecknen och undersöka marken mellan skyttegravarna, genom att diskutera konsekvenser av olika avvägningar. Därför sätter vi ett frågetecken efter ”gratis”. Det är också viktigt att tala bortom särintressen.

Skribenterna utgörs av både journalister, artister, forskare och entreprenörer: Andreas Ekström, Isobel Hadley-Kamptz, Daniel Johansson, Linda Skugge, Jan Rosén, Martin Rolinski, Andrea Renda (Belgien), Anders Rydell, Per Strömbäck (redaktör), Martin Walfisz och Sara Öhrvall. Dessa representerar flera olika perspektiv, inklusive några som inte hörts tidigare.
För att förbeställa boken, besök bokengratis.se.

Nextopia slutsåld

Två månader efter dess lansering har den första utgåvan av nextopia tagit slut. En ny utgåva är beställd, men väntas komma först i januari.

Succén har fyra orsaker; en intressant tes, en njutbar läsning, en intressant författare och enorm uppmärksamhet i media. Professor Micael Dahlén har hittills intervjuats av alla större landstäckande tidningar och har medverkat i flera tv- och radioprogram.
För att förbeställa andra upplagan, gå till bloggen!

Nextopia

HUR KAN GRAPEFRUKT SMAKA APELSINJUICE? Varför är man lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses till världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier?

Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett till att imorgon blivit viktigare än idag. I en tid när allt är tillgängligt har vi blivit allt mer intresserade av vad som väntar runt hörnet.

På så sätt har vi byggt ett förväntningssamhälle där vi rusar mot nästa jobb, nästa sak, nästa dejt. Vi strävar mot ett nextopia som lovar att nästa vad-som-helst är bättre än någonting vi upplevt tidigare. I Förväntningssamhället finns det gott om möjligheter för att bli lycklig. Samtidigt har det aldrig varit svårare att förbli lycklig.

Den här boken hjälper dig att förstå hur utvecklingen påverkar allt från hur företag värderas och bör arbeta, till hur värderingar och kontaktannonser förändras. Med såväl nya begrepp och teorier som sex, droger och rocknroll naturliga uttryck för människans drifter tar författaren med dig på en resa framåt, som aldrig slutar.

Några slutsatser är:

  • Lär aldrig av dina misstag.
  • Lev som idag inte finns.
  • Du är aldrig bättre än din nästa grej.

RÖSTER OM NEXTOPIA

Boken nöjer sig dock inte med att lista exempel på hajpade lanseringar. Genom en rad kvantitativa intervjuer lyckas Micael Dahlén även visa hur vi ser på framtiden i dag.
Jonas Leijonhufvud, Dagens Nyheter

Handen på hjärta, ingen varumärkesägare kan läsa Handels-professorn Micael Dahléns ’Nextopia’ om förväntningssamhället, utan att bli lite nervös.
Pontus Schultz, Veckans Affärer

Micael Dahlén är 2000-talets mest intressanta och kreativa tolk av konsumenten och samtiden. I mina ögon är han akademikervärldens svar på Max Martin, och ’Nextopia’ är hans senaste världshit. Mina förväntningar på honom blir allt högre – jag ser med spänning fram emot hans nästa stora insikt om oss konsumenter.
Johan Sjökvist, vd Starcom Sverige

’Vi slutar inte att springa om vi inte når vårt mål snabbt, vi behöver inte ens kunna se det. Vi fortsätter att springa.’ Han skriver ju om mig.
Linda Skugge

FUNK översatt till engelska

’FUNK – en tillväxtmodell för upplevelseindustrin’ har översatts till engelska och lanseras under World Culture Forum i New Orleans under namnet ’The ERIBA model – an effective and succesful policy framework for the creative industries.’

Omarbetningen har producerats av Volante och är författad av Tobias Nielsén från QNB i samarbete med Lars-Erik Rönnlund and Putte Svensson m fl.

Boxen nu översatt till engelska

I samarbete med Wiley har nu ”Creativity (Un)limited: Thinking Inside the Box for Business Innovation” lanserats i Storbritannien. (Översättning: Katherine Stuart)

’Boxen – Kreativitet för bättre affärsskapande’ av Micael Dahlén publicerades först 2006 och har hunnit tryckas en gång till på svenska. För information om Boxen, besök Boxens hemsida.