Entreprenörskap – 10 myter krossas

Creative Business: 10 lessons to help you build your business your way bygger på det nordiska forskningsprojektet Penny for your thoughts. Boken baseras på fallstudier från företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Djupintervjuer har gjorts med bland annat Christian Wåhlberg som grundade Murlyn Music, Christer Andersson och Christina Tillman från modeföretaget Odd Molly och Olav Sandnes från det norska dataspelsföretaget Funcom.

Boken är uppbyggd efter olika myter inom företagande som författarna, Tobias Nielsén, Dominic Power & Margret Sigurdardottir, effektivt slår hål på, bland annat never say no, cash is king och big is beautiful.

Creative Business är dock mer än en bok. Forskningen bakom boken utgör även en grund för föreläsningar och specialanpassade utbildningar för exempelvis tjänstemän eller investerare inom de kulturella och kreativa näringarna. Kontakta oss på info[at]volante för att höra mer om våra erbjudanden utifrån detta tema.

Boken finns tillgänglig både i en tryckt version, där den kan köpas i de flesta (nät)boklådor, och i en digital version i formaten för Kindle, ePub eller PDF.