Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes senaste bok är jag är himmel och hav en filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser — hennes mest personliga bok hittills. Dessförinnan känner vi henne som författare till bästsäljande och mycket uppmärksammade böcker såsom Horisonten finns alltid kvar om det bortglömda omdömet och Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Jonna Bornemark är dessutom en mycket populär föreläsare.

Läs mer om Jonna Bornemarks föreläsningar här.

I september 2019 höll hon ett tal inför riksmötets öppnande. Läs det här.

Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter. Under 2022 var Jonna också gästprofessor vid Institute for Public Affairs vid Lunds universitet där hon forskade på temat ”Artificiell intelligens och omdöme”.

2017 var Jonna Bornemark värd för Sommar i P1. Läs gärna relaterade inlägg till programmet: Att vara subjekt i vår tid samt referenser till programmet.

Jonna är dessutom aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet.

Jonna tilldelades 2021 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod ”för att hon med sitt glasklara och stridbara tänkande lyckats visa att om vi vill utveckla det goda omdöme som krävs för att bygga ett mänskligare samhälle så behövs en renässans för det omätbara, att vi uppvärderar intuitionen och den empatiska känslan för varandra.”

Jonna Bornemark disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av  transcendens och  kroppslighet. För Volante har hon tidigare skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinnliga relation till Gud.

Föreläsningar

Det finns de som upprepar vad andra har sagt och tänkt, och så finns de som formulerar helt nya tankar. Jonna tillhör den senare kategorin. Hennes skarpa formuleringar har gett vår samtid en ny vokabulär med ord som förpappring, mikromotstånd, etisk stress och livsdränering. Hon riktar vår blick mot vad det egentligen är att vara människa och hur vi alla måste återerövra vårt personliga omdöme.

Det omätbaras renässans

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke.

Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet.

Horisonten finns alltid kvar – och vikten av allt vi inte vet

För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till. Så hur ska vi leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap? Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktion och digitaliseringstro, i jakt på kontroll och mätbarhet. Jonna kommer med handfasta råd för hur vi kan hjälpas åt med att utveckla vårt omdöme. Hur vi genom att göra både mikro- och makromotstånd kan börja våga tro på varandra och skapa ett mänskligare samhälle – och ett mänskligare liv.

Orden mikromotstånd och förpappring får nu sällskap av nya begrepp som den manualiserande klassen och igelkottarna. Detta är en inspirerande och vass föreläsning som påminner oss om vad det betyder att vara människa.

AI och mänskligt omdöme

När AI tar plats inom mellanmänskliga yrken påverkas såväl människosyn som arbetsvillkor och synen på yrket. En självlärande AI kan vara ett utomordentligt verktyg. Om AI:n får ett smeknamn och skämtsamt betraktas som en oproblematisk kollega uppstår andra frågeställningar. Hur bör egentligen relationen se ut mellan människa och digitala system?

AI hanterar snabbt stora mängder kvantitativa data och vi förförs lätt av de mätbara resultat som enkelt genereras. Men i mellanmänskliga yrken vet vi att det finns sådant som inte alltid går att sätta ord eller siffror på. Om vi blint förlitar oss på vad artificiell intelligens kan, riskerar mycket som är viktigt att bli osynligt för oss. Den mätbara kunskapen behöver tolkas med hjälp av omdömeskunskap, situationskunskap och kroppslig kunskap – tolkas av en människa. Jonna Bornemark hjälper oss förstå vad som händer i mötet mellan människa och maskin och gör oss medvetna om de förändringar AI medför och hur kärnverksamheten kan komma att påverkas.

Jonna Bornemarks filmpaket

Nu kan ni också ta del av Jonnas inspirerande föreläsningar genom att boka ett filmpaket. Filmerna innehåller väsentliga delar av Jonnas föreläsningar och baseras på hennes böcker ”Det omätbaras renässans” och ”Horisonten finns alltid kvar”. I filmerna delar hon med sig av enkla och tydliga metaforer, bilder och begrepp.

 

Jonna Bornemarks filmpaket, trailer

Ni kan välja på två olika paket:

Det professionella omdömet

Kvalitetsarbete och vikten av allt vi inte vet

Filmerna bokas som ett paket till ett specifikt event eller möte.
Kontakta speakers@volante.se för information och bokning.

Pressbilder

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan