Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes senaste bok är Horisonten finns alltid kvar om det bortglömda omdömet

Tidigare har hon skrivit den bästsäljande och mycket uppmärksammade Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Våren 2022 kommer Jonna Bornemarks nästa bok, Jag är himmel och hav, som är en djupt personlig filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser.

Jonna Bornemark disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av  transcendens och  kroppslighet. För Volante har hon tidigare skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinnliga relation till Gud.

Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter.

2017 var Jonna Bornemark värd för Sommar i P1. Läs gärna relaterade inlägg till programmet: Att vara subjekt i vår tid samt referenser till programmet.

Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet.

I september 2019 höll Jonna ett tal inför riksmötets öppnande. Läs det här.

Jonna tilldelades 2021 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod “för att hon med sitt glasklara och stridbara tänkande lyckats visa att om vi vill utveckla det goda omdöme som krävs för att bygga ett mänskligare samhälle så behövs en renässans för det omätbara, att vi uppvärderar intuitionen och den empatiska känslan för varandra.”

Läs mer om Jonna Bornemarks föreläsningar

Föreläsningar

De finns de som upprepar vad andra har sagt och tänkt, och så finns de som formulerar helt nya tankar. Jonna tillhör den senare kategorin. Hennes skarpa formuleringarna har gett vår samtid ett nytt vokabulär med ord som förpappring, mikromotstånd, etisk stress och livsdränering. Hon riktar vår blick mot vad det egentligen är att vara människa och hur vi alla måste återerövra vårt personliga omdöme.

Det omätbaras renässans

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke.

Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet


Horisonten finns alltid kvar – våga tro på varandra

För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till. Så hur ska vi leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap? Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktion och digitaliseringstro, i jakt på kontroll och mätbarhet. Jonna kommer med handfasta råd för hur vi kan hjälpas åt med att utveckla vårt omdöme. Hur vi genom att göra både mikro- och makromotstånd kan börja våga tro på varandra och skapa ett mänskligare samhälle – och ett mänskligare liv.

Orden mikromotstånd och förpappring får nu sällskap av nya begrepp som den manualiserande klassen och igelkottarna. Detta är en inspirerande och vass föreläsning som påminner oss om vad det betyder att vara människa.

 

Pressbilder

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan