Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes senaste bok är Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet

Tidigare har hon skrivit den bästsäljande och mycket uppmärksammade Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Hon disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av  transcendens och  kroppslighet. För Volante har hon tidigare skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinnliga relation till Gud.

Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter.

2017 var Jonna Bornemark värd för Sommar i P1. Läs gärna relaterade inlägg till programmet: Att vara subjekt i vår tid samt referenser till programmet.

Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet.

I september 2019 höll Jonna ett tal inför riksmötets öppnande. Läs det här.

Läs mer om Jonna Bornemarks föreläsningar

Föreläsningar

De finns de som upprepar vad andra har sagt och tänkt, och så finns de som formulerar helt nya tankar. Jonna tillhör den senare kategorin. Hennes skarpa formuleringarna har gett vår samtid ett nytt vokabulär med ord som förpappring, mikromotstånd, etisk stress och livsdränering. Hon riktar vår blick mot vad det egentligen är att vara människa och hur vi alla måste återerövra vårt personliga omdöme.

Det omätbaras renässans

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke.

Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet.

Professionellt omdöme –
i spänningen mellan subjektivitet och objektivitet

I denna föreläsning tar Jonnas sig an det underskattade och förbisedda mänskliga omdömet. Alltså det som får oss att hantera icke-vetande och okända situationer, från nya vetenskapliga upptäckter och rön, som kastar vår världsbild om ända, till hur läkare eller lärare behöver känna av en patient eller skolklass för att kunna hantera dem rätt.

Bornemark menar att vi skapat en kultur som föraktar och hindrar omdömesutvecklingen. De frågor hon tog upp i Det omätbaras renässans har ökat i betydelse i vår samtid – här går hon ännu lite närmare genom en bredare och konkretare blick på omdömet och dess relation till icke-vetande. Vilka redskap har vi för att utveckla vårt eget och andras omdöme?

Orden mikromotstånd och förpappring får nu sällskap av nya begrepp som den manualiserande klassen, igelkottarna och fronesis. Detta är en mycket betydelsefull föreläsning, inte minst för att hantera allt det stora som vi ställts inför det här året – icke-vetande om framtiden och ett ständigt föränderligt landskap.

 

Pressbilder

Jonna Bornemark. Foto: Linnéa Jonasson Bernholm/Appendix Fotografi

Skriv ut sidanSkriv ut sidan