Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av  transcendens och  kroppslighet. För Volante har hon tidigare skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinnliga relation till Gud.

Sensommaren 2018 kom äntligen hennes nya bok Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet.

Den 3 augusti 2017 var Jonna Bornemark värd för Sommar i P1. Läs relaterade inlägg till programmet.

Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet.

Jonna Bornemark

 

Föreläsningar

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke.

Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet.

Jag vill prata filosofi så folk förstår och verkligen får med sig nya insikter och tankar.

Skriv ut sidanSkriv ut sidan