Jonna Bornemark

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes senaste bok är den bästsäljande och mycket uppmärksammade Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Hon disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av  transcendens och  kroppslighet. För Volante har hon tidigare skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinnliga relation till Gud.

Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter.

Den 3 augusti 2017 var Jonna Bornemark värd för Sommar i P1. Läs gärna relaterade inlägg till programmet: Att vara subjekt i vår tid. samt referenser till programmet.

Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet.

I september 2019 höll Jonna ett tal inför riksmötets öppnande. Läs det här.

Läs mer om Jonna Bornemarks föreläsningar

Föreläsningar

De finns de som upprepar vad andra har sagt och tänkt, och så finns de som formulerar helt nya tankar. Jonna tillhör den senare kategorin. Hennes skarpa formuleringarna har gett vår samtid ett nytt vokabulär med ord som förpappring, mikromotstånd, etisk stress och livsdränering. Hon riktar vår blick mot vad det egentligen är att vara människa och hur vi alla måste återerövra vårt personliga omdöme.

Det omätbaras renässans

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke.

Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan