Bli din framtidschef

MER OM IDA HULT

BOKA IDA HULT

Gamla vanor. Tvärsäkra svar som håller fast våra tankar i gårdagsnuet. Kanske krävs det en etnolog för att avslöja vilka ”sanningar” du behöver göra upp med för att lyckas kliva in framtiden?

När vi svarar ”två minuter” på frågan om hur länge vi borstar tänderna har vi att göra med det framtidsetnologen Ida Hult kallar för ett ärvt svar. De kommer ofta med automatik och är därför svåra att upptäcka. De finns i vardagen och på jobbet. Ärvda svar gör att vi kan välja att lösa fel problem på fel sätt. De motverkar dessutom förändring eftersom de vaktar den befintliga ordningen.

I samband med nya boken Ärvda Svar gör Ida Hult en efterlängtad comeback på de publika scenerna. Tidigare hyllad för sina träffsäkra trendspaningar och inspirerande visioner om framtiden vänder hon nu sin etnologiska blick mot det som hindrar organisationer från att transformeras på riktigt. Ida Hult förklarar hur vi tar oss bort från de ärvda svaren, driver på förändring och inte minst skapar förutsättningar för förändringarna vi vill åstadkomma.

Hon har jobbat med många av landets största bolagskoncerner, senast med ansvar för en del av framtidsfrågorna på IKEA. Hennes uppdrag är att hjälpa verksamheter som har fastnat i gamla vanor och slutat visionera. Målet är att fler individer och företag ska lära sig hur man låter framtidsdrömmarna styra det vi gör.

Helt enkelt besvarar hon den avgörande frågan:

HUR VÄCKER VI LUSTEN ATT UTMANA BUSINESS AS USUAL?

Ida Hult tar med dig på en rasande och rolig uppgörelse med ”evighetsåttan” som så många av oss fastnat i. Du kommer att vara inspirerad och omtumlad när föreläsningen är över, men du kommer även att ha verktygen som krävs för att göra verklighet av framtidsvisionerna.