Som du frågar får du svar

Film- och bokpaket med Nicklas Berild Lundblad: Om frågor och hur du ställer dem bättre

Med tydliga modeller och enkla övningar ger det här filmpaketet en metod för att skapa en kultur öppen för förbättringar och nyfiket utforskande av nya ideér. 

Söker du ett viktigt svar behöver du ställa rätt typ av fråga. Ändå uppmärksammas frågor väldigt sällan, och nästan ingen tränar på att bli bättre på att fråga. Detta trots att riktigt bra frågor leder till innovationer, bättre ledarskap, smarta lösningar och ett mer unikt perspektiv på världen.

 

Del 1: Vad är frågor?
Vilka olika typer finns det och hur gör vi för att ställa dem bättre? (18 min)

Rätt ställd fråga kan förändra en verksamhet i grunden – men vad är egentligen en bra fråga? I den här filmen berättar Nicklas hur vi kan undersöka de frågor vi redan har, och öka medvetenheten om hur vi ställer frågor och besvarar frågor, t.ex. i en organisation.

Del 2: Övningar som får oss att ställa bättre frågor. (19 min)

Det går att bli bättre på att fråga och med rätt övning dina frågor förändra och ge nya lösningar. I den andra delen leder Nicklas oss igenom övningar baserade på bland annat kvalitetsforskning, scenarioanalys och framtidsplanering. Vi lär oss mer om frågeverktygen yrkesutövare med frågandet som del av sin profession använder, bl.a. läkare, jurister och förhörsledare. Finns det t.ex. frågor som kan skilja fakta från åsikt?

Del 3: Frågorna som utvecklar ditt ledarskap. (7 min)

Både dina egna och medarbetarnas frågor är verktyg att arbeta med. Den här filmen visar hur du som ledare kan ställa rätt frågor, och skapa förutsättningar för dina medarbetare att ställa de frågor som kommer att föra er framåt.

Del 4: Frågorna som gör företaget bättre. (2 min)

Det finns vissa, enkla frågeställningar du som företagare behöver ställa dig. Och för att hålla bolaget relevant för era kunder bör du göra en revision av dina frågor, precis som du gör en årlig revision av din ekonomi.

Del 5: Vilka frågor kan bidra till min forskning? (3 min)

Som forskare är du redan van att arbeta med frågor. Här visar Nicklas hur du kan ändra perspektiv och lyfta blicken från de frågor du fokuserar på idag, och hur du därigenom kan öppna för nya genombrott.

Filmpaketet finns inom ramen för Volantes digitala utbud ”Perspektiv och kunskap från Sveriges främsta samtidstänkare”. För mer information och pris på olika licenser — Kontakta oss: speakers@volante.se

***

Nicklas Berild Lundblad är samhällspolitisk chef på Google DeepMind – ett av världens största AI-företag – och har tidigare i många år haft ledningspositioner på Google Inc. Nicklas är även bl.a. ledamot av den svenska regeringens AI-kommission samt medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Tillsammans med filosofiprofessor Fredrik Stjernberg har han skrivit boken ”Frågvisare: människans viktigaste verktyg” som av BTJ har betyget ”Briljant”.