Nicklas Berild Lundblad

Nicklas Berild Lundblad är författare till boken Frågvisare: människans viktigaste verktyg (2021), som liksom hans arbete i stort rör sig i gränslandet mellan framtid, teknik och samhälle. Idag är Nicklas global samhällspolitisk chef på Google DeepMind, världens största AI-företag. I tidigare tjänst, som samhällsplaneringschef på Google Inc., byggde han upp den samhällspolitiska verksamheten i Norden (2007-2009), det globala samhällsanalysteamet vid huvudkvarteret i Kalifornien (2010-2013) och ledde allt samhällspolitiskt arbete i Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern och Turkiet (2013-2019).

Nicklas expertis är efterfrågad och han är en uppskattad föreläsare. Till de perioder då hans schema inte tillåter föreläsningsuppdrag har han spelat in de populära filmmodulerna ”Som du frågar får du svar” i vilka han berättar hur man konkret kan lära sig att ställa bättre frågor för att utveckla sin verksamhet, sitt ledarskap eller sin forskning. [Läs mer om Nicklas Berild Lundblads föreläsningar och filmpaket.]

Nicklas Berild Lundblad är filosofie doktor i informatik, har en jur. kand med en specialisering på IT-rätt och en fil. kand i teoretisk filosofi. Han är Eisenhowerfellow sedan 2006 och medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin sedan 2010. Google Inc. utsåg Nicklas som en av deras bästa chefer globalt och han erhöll då deras Great Manager Award. Nicklas är även ledamot i den svenska regeringens AI-kommission som tillsattes 2023 samt skriver regelbundet i Svenska Dagbladet (mest understreckare) och i Axess.

 

Föreläsningar

För att möta hög efterfrågan på Nicklas föreläsningar finns inom ramen för Volantes digitala produkter ”Perspektiv och kunskap från Sveriges främsta samtidstänkare” filmpaketet: ”Som du frågar får du svar”. I detta filmpaket berättar Nicklas om hur vi kan utveckla konsten att ställa riktigt bra frågor. Materialet är både inspirerande och allmänbildande samt innehåller många konkreta övningar som gör våra frågor — och därmed svar — mycket bättre. Vid köp av licenser ingår även boken ”Frågvisare: Människans viktigaste verktyg”.

 

Som du frågar får du svar
Fem filmer om frågor och hur du ställer dem bättre.

Söker du ett viktigt svar behöver du ställa rätt fråga. Nicklas föreläser om frågor – om vad de är och hur man ställer dem bättre. Vi ställer frågor precis hela tiden och ändå uppmärksammas frågor väldigt sällan, och nästan ingen tränar på att bli bättre på att ställa dem. Detta trots att våra frågor leder oss till innovationer, bättre ledarskap, smarta lösningar och ett mer unikt perspektiv på världen.

Del 1: Vad är frågor? Vilka olika typer finns det och hur gör vi för att ställa dem bättre? (ca 18 min)

Rätt ställd fråga kan förändra en verksamhet i grunden – men vad är egentligen en bra fråga? I den här filmen visar Nicklas hur vi kan undersöka de frågor vi redan har, och öka medvetenheten om både hur vi ställer frågor och hur vi besvarar frågor i en organisation.

Del 2: Övningarna som får oss att ställa bättre frågor. (ca 19 min)

Det går att bli bättre på att fråga. Här leder Nicklas oss igenom övningar baserade på bland annat kvalitetsforskning, scenarioanalys och framtidsplanering. Han kombinerar med frågeverktyg utvecklade för yrken där frågandet är centralt – som läkare, jurister och förhörsledare. En rätt ställd fråga kan avslöja om en övertygelse är känslobaserad eller bygger på fakta.

Del 3: Frågorna som utvecklar ditt ledarskap. (ca 7 min) 

Både dina egna och medarbetarnas frågor är verktyg att arbeta med. Den här filmen visar hur du som ledare kan ställa rätt frågor, och skapa förutsättningar för dina medarbetare att ställa de frågor som kommer att föra er framåt.

Del 4: Frågorna som gör företaget bättre. (ca 2 min)

Som företagare kan det kännas som att tiden inte räcker till för att sitta och fundera över frågor – men det finns vissa, enkla frågeställningar du behöver ställa dig, och återkomma till. Precis som du gör en årlig revision av din ekonomi bör du göra en revision av dina frågor om du vill hålla dig relevant för dina kunder.

Del 5: Vilka frågor kan bidra till min forskning? (ca 3 min)
Som forskare är du redan van att arbeta med frågor. Här visar Nicklas hur du kan ändra perspektiv och lyfta blicken från de frågor du fokuserar på idag, och hur du därigenom kan öppna för nya genombrott.

Licenserna till filmpaketet bokas till ett enskilt evenemang eller med längre visningsrätter, t.ex. som del av er interna kompetensutveckling.


Exempel på föreläsningar:


Människa och maskin

Hur kommer artificiell intelligens att påverka oss och vad krävs för att utnyttja de möjligheter som den nya tekniken ger? Nicklas ger en översikt över ämnet och dess historia, filosofi och samhällskonsekvenser. Vilka gränser finns för vad en maskin kan göra och vad är människor fortfarande bättre på? Att skilja mellan hype och oväntade möjligheter är nyckeln i denna föreläsning.


Att arbeta med framtiden

En föreläsning om olika metoder och tekniker för att arbeta med framtiden. Och om varför man bör göra detta, trots att framtiden inte kan förutses. Från scenario planering till super forecasters, via metoder som premortems och second opinions. Strategisk planering är en nyckel till framgång – men inte riktigt av de skäl som de flesta tror. Nicklas berättar varför.

***

Som föreläsare går Nicklas på djupet med en ambition att fördjupa våra perspektiv om världen. Han undviker därför föreläsningar som “Tio trender som förändrar allt”, anekdotiskt berättande eller blommiga begrepp.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan